• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • anberlin – enjoy the silence

Artist anberlin - Låttitel enjoy the silence

Text och översättning: anberlin - enjoy the silence. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Painful to me
Pierce right through me
Can't you understand
Oh my little girl
[Chorus]
All I ever wanted
All I ever needed
Is here in my arms
Words are very unnecessary
They can only do harm
Vows are spoken
To be broken
Feelings are intense
Words are trivial
Pleasures remain
So does the pain
Words are meaningless
And forgettable
[Chorus x2]

Översättning

Ord som våld
Bryta tystnaden
Kom och krascha in
In i min lilla värld
Smärtsamt för mig
Pierce rakt igenom mig
Kan du inte förstå
Åh min lilla flicka
[Kör]
Allt jag någonsin ville ha
Allt jag någonsin behövt
Är här i mina armar
Ord är mycket onödiga
De kan bara göra skada
Löften talas
Att vara trasig
Känslorna är intensiva
Ord är triviala
Nöjen kvarstår
Det gör också smärtan
Ord är meningslösa
Och glömt
[Chorus x2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *