Artist anberlin - Låttitel desires

Text och översättning: anberlin - desires. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now who are you to be the death of me
Stealing what life you need
Roadside while you watch me bleed
I've got to get out of here
I've got to get out of here
Well where do you get off that we revolve around your wants and needs
There's no way I would change a one side catastrophe
You are the only one in this room that is still the same
You're still the one night catastrophe
A liar, a liar, that's what you made of me
A wire, a wire, that's what were walking on
Desires, desires, it's all dressed down
Heavy lies the crown, heavy lies the crown
Thought you were the one I figured out
With no creeping doubts, no hiding ins or outs
But I was so wrong, I was so wrong
The knife that's resting in my back is proof enough for me
That you're a one sided catastrophe
A liar, a liar, that's what you made of me
A wire, a wire, that's what were walking on
Desires, desires, it's all dressed down
Heavy lies the crown, heavy lies the crown
A liar, a liar, that's what you made of me
A wire, a wire, that's what were walking on
Desires, desires, it's all dressed down
Heavy lies the crown, heavy lies the crown
A liar, a liar, that's what you made of me
A wire, a wire, that's what were walking on
Desires, desires, it's all dressed down
Heavy lies the crown, heavy lies the crown

Översättning

Vem är du som ska vara min död
Att stjäla vilket liv du behöver
Vägkanten medan du ser mig blöda
Jag måste komma härifrån
Jag måste komma härifrån
Tja, var går du ifrån att vi kretsar kring dina behov och behov
Det finns inget sätt att jag skulle ändra en katastrof på en sida
Du är den enda i det här rummet som fortfarande är densamma
Du är fortfarande katastrofen en natt
En lögnare, en lögnare, det är vad du gjorde av mig
En tråd, en tråd, det var vad som gick på
Begär, önskningar, allt är utklädd
Tung ligger kronan, tung ligger kronan
Trodde att du var den jag tänkte på
Utan krypande tvivel, inga dolda insatser eller outs
Men jag hade så fel, jag hade så fel
Kniven som vilar i ryggen är tillräckligt bevis för mig
Att du är en ensidig katastrof
En lögnare, en lögnare, det är vad du gjorde av mig
En tråd, en tråd, det var vad som gick på
Begär, önskningar, allt är utklädd
Tung ligger kronan, tung ligger kronan
En lögnare, en lögnare, det är vad du gjorde av mig
En tråd, en tråd, det var vad som gick på
Begär, önskningar, allt är utklädd
Tung ligger kronan, tung ligger kronan
En lögnare, en lögnare, det är vad du gjorde av mig
En tråd, en tråd, det var vad som gick på
Begär, önskningar, allt är utklädd
Tung ligger kronan, tung ligger kronan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *