Artist anberlin - Låttitel cadence

Text och översättning: anberlin - cadence. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Write down,to remind yourself on how it can be
Heartstrings, you're tugging at my heartstrings
Helpless, I have become so helpless to your touch
Touch me somehow
Restless, you leave me restless
Breathless wait for me
The closer I come to you
The closer I am to finding God
You're a miracle to me
The closer I come to you
The closer I am to finding God
You're a miracle to me
Burning, like Joan of Arc to see you, just to feel you
Cadence, I'd dance with the dead cause I believe
Yes I believe, yes I believe
Stifle, Paul said that you stifle him
Again and again and again
And if these are my parting words
Then this, my last request
Hold me here, until I sleep
If I burn, then I burn for you

Översättning

Skriv ner för att påminna dig själv om hur det kan vara
Hjärtsträngar, du drar i mina hjärtsträngar
Hjälplös, jag har blivit så hjälplös för din beröring
Rör mig på något sätt
Rastlös, du lämnar mig rastlös
Andlös väntan på mig
Ju närmare jag kommer till dig
Ju närmare jag är att hitta Gud
Du är ett mirakel för mig
Ju närmare jag kommer till dig
Ju närmare jag är att hitta Gud
Du är ett mirakel för mig
Burning, som Joan of Arc för att se dig, bara för att känna dig
Kadens, jag skulle dansa med den döda orsaken tror jag
Ja, jag tror, ​​ja, jag tror
Stifle, Paul sa att du kväver honom
Om och om igen och igen
Och om det här är min avskedsord
Sedan detta, min sista begäran
Håll mig här tills jag sover
Om jag bränner, så bränner jag för dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *