Artist anberlin - Låttitel art of war

Text och översättning: anberlin - art of war. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Am I the latest,
In your art of war?
Thought your hands could heal,
But they left me so.
You're so good, at what you think you do to me.
You're so good, at what you think you do to me.
There are songs, I'll never write,
Because of you, walking out of my life.
There are words, that don't belong,
Because of you, I'll never write another love song.
Was I the greatest, in your arsenal?
Or just the latest,
In your art of war?
Your art of war.
You're no good, at what you said you'd do to me.
You're no good, at what you said you'd do to me.
There are songs, (there are songs) I'll never write,
Because of you, walking out of my life.
There are words, (there are words) that don't belong, (ooh, ooh)
Because of you, I'll never write another love song.
(Never write another love song.)
There are songs, (there are songs) I'll never write,
Because of you, walking out of my life.
There are words, (there are words) that don't belong, (ooh, ooh)
Because of you, I'll never write another love song.
(Never write another love song.)
There are songs, I'll never write,
Because of you, walking out of my life.
There are words, that don't belong,
Because of you, I'll never write another love song.
Write another love song.

Översättning

Är jag den senaste,
I din krigskonst?
Trodde att dina händer kunde läka,
Men de lämnade mig så.
Du är så bra på vad du tror att du gör mot mig.
Du är så bra på vad du tror att du gör mot mig.
Det finns låtar, jag kommer aldrig skriva,
På grund av att du går ut ur mitt liv.
Det finns ord som inte hör hemma,
På grund av dig kommer jag aldrig skriva en annan kärlekssång.
Var jag den största i din arsenal?
Eller bara det senaste,
I din krigskonst?
Din krigskonst.
Du är inte bra, vad du sa att du skulle göra mot mig.
Du är inte bra, vad du sa att du skulle göra mot mig.
Det finns låtar, (det finns låtar) Jag kommer aldrig skriva,
På grund av att du går ut ur mitt liv.
Det finns ord, (det finns ord) som inte hör hemma, (ooh, ooh)
På grund av dig kommer jag aldrig skriva en annan kärlekssång.
(Skriv aldrig en annan kärlekssång.)
Det finns låtar, (det finns låtar) Jag kommer aldrig skriva,
På grund av att du går ut ur mitt liv.
Det finns ord, (det finns ord) som inte hör hemma, (ooh, ooh)
På grund av dig kommer jag aldrig skriva en annan kärlekssång.
(Skriv aldrig en annan kärlekssång.)
Det finns låtar, jag kommer aldrig skriva,
På grund av att du går ut ur mitt liv.
Det finns ord som inte hör hemma,
På grund av dig kommer jag aldrig skriva en annan kärlekssång.
Skriv en annan kärlekssång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *