Artist aly aj - Låttitel first noel

Text och översättning: aly aj - first noel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aly aj! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aly aj och se vilka fler låtar vi har av aly aj i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The first noel, the angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they may keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
Then entered in those wise men three
Full reverently upon their knee
And offered there in his presence
Their gold and myrrh and frankincense.
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!
Noel, noel, noel, noel
Born is the king of Israel!

Översättning

Den första noelen sa änglarna
Var för vissa fattiga herdar i åkrar när de låg
På fält där de får hålla sina får
En kall vinternatt som var så djup.
Noel, noel, noel, noel
Född är Israels kung!
De såg upp och såg en stjärna
Lyser i öster bortom dem långt
Och jorden gav det stort ljus
Och så fortsatte det både dag och natt.
Noel, noel, noel, noel
Född är Israels kung!
Sedan gick tre av de vise männen in
Fullt vördnadsfullt på knäet
Och erbjöd sig där i hans närvaro
Deras guld och myrra och rökelse.
Noel, noel, noel, noel
Född är Israels kung!
Noel, noel, noel, noel
Född är Israels kung!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *