• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • aly aj – chemicals react remix

Artist aly aj - Låttitel chemicals react remix

Text och översättning: aly aj - chemicals react remix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av aly aj! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i aly aj och se vilka fler låtar vi har av aly aj i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You make me feel out of my element
Like I'm walkin' on broken glass
Like my worlds spinnin' in slow motion
And you're movin' too fast
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
The chemicals react
The chemicals react
You make me feel out of my element
Like I'm drifting out to the sea
Like the tides pullin' me in deeper
Makin' it harder to breathe
We cannot deny, how we feel inside
We cannot deny
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
The chemicals react
The chemicals react
Kaleidoscope of colors
Turning hopes on fire, sun is burning
Shining down on both of us
Don't let us lose it (don't let us lose it...)
Were you right, was I wrong
Were you weak, was I strong, yeah
Both of us broken
Caught in a moment
We lived and we loved
And we hurt and we joked, yeah
We lived
We loved
We hurt
We joked
We're right
We're wrong
We're weak
We're strong
We lived to love
But the planets all aligned
When you looked into my eyes
And just like that
Watch the chemicals react
And just like that
The chemicals react
(The chemicals react)

Översättning

Du får mig att känna mig ur mitt element
Som att jag går på trasigt glas
Som mina världar snurrar i slow motion
Och du rör dig för fort
Hade du rätt, hade jag fel
Var du svag, var jag stark, ja
Vi båda är trasiga
Fångad på ett ögonblick
Vi bodde och vi älskade
Och vi gjorde ont och vi skämtade, ja
Men planeterna var i linje
När du tittade in i mina ögon
Och precis så
Kemikalierna reagerar
Kemikalierna reagerar
Du får mig att känna mig ur mitt element
Som att jag driver ut till havet
Som tidvattnet drar in mig djupare
Det är svårare att andas
Vi kan inte förneka hur vi känner oss inne
Vi kan inte förneka
Hade du rätt, hade jag fel
Var du svag, var jag stark, ja
Vi båda är trasiga
Fångad på ett ögonblick
Vi bodde och vi älskade
Och vi gjorde ont och vi skämtade, ja
Men planeterna var i linje
När du tittade in i mina ögon
Och precis så
Kemikalierna reagerar
Kemikalierna reagerar
Kalejdoskop av färger
Att tänka på förhoppningar, solen brinner
Lyser ner på oss båda
Låt oss inte förlora det (låt oss inte förlora det ...)
Hade du rätt, hade jag fel
Var du svag, var jag stark, ja
Vi båda är trasiga
Fångad på ett ögonblick
Vi bodde och vi älskade
Och vi gjorde ont och vi skämtade, ja
Vi bodde
Vi älskade
Vi gör ont
Vi skämtade
Var rätt
Var fel
Vi är svaga
Vi är starka
Vi levde för att älska
Men planeterna var i linje
När du tittade in i mina ögon
Och precis så
Se kemikalierna reagera
Och precis så
Kemikalierna reagerar
(Kemikalierna reagerar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *