• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • alkaline trio – the american scream

Artist alkaline trio - Låttitel the american scream

Text och översättning: alkaline trio - the american scream. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Well they tied that yellow ribbon round the oak tree.
They've worn out all the prayer in their hearts.
All along thought they were routing for the home team,
As they're sent to the game and torn apart.
With twists this turn a kid up on the pipeline,
He carries all the pain in the world.
As we blindly clap and cheer from the sidelines
It's clear, on a losing streak from the very start
And that's where they found me,
In the cemetery.
A smoking gun in my hand,
Now I'm damned for the land of the free.
Sing with me,
The American scream.
They took that faded ribbon off the oak tree.
They've worn out all the hope in their hearts.
All along thought I was doing the right thing,
Now I'm lying in a pool of my blood.
And that's where she found me,
In the cemetery,
A smoking gun in my hand,
Now I'm damned for the land of the free.
Sing with me.
And that's where she found me,
In the cemetery,
A smoking gun in my hand,
Now I'm damned for the land of the free.
Sing with me,
The American scream.
The American scream.
And that's where she found me,
In the cemetery,
A smoking gun in my hand,
Now I'm damned for the land of the free.
Sing with me,
The American scream.

Översättning

De band det gula bandet runt eket.
De har slitit ut all bön i sina hjärtan.
Hela tiden trodde de att de skulle driva hemmalaget,
När de skickas till spelet och slits sönder.
Med vändningar gör detta ett barn uppe på rörledningen,
Han bär all smärta i världen.
När vi blindt klappar och hejar från sidan
Det är tydligt, på en förlorande rad från början
Och det var där de hittade mig,
På kyrkogården.
En rökpistol i min hand,
Nu är jag förbannad för de fria marken.
Sjung med mig,
Amerikanens skrik.
De tog bort det bleka bandet från eket.
De har slitit ut allt hopp i sina hjärtan.
Hela tiden trodde jag att jag gjorde rätt,
Nu ligger jag i en blodpöl.
Och det var där hon hittade mig,
På kyrkogården,
En rökpistol i min hand,
Nu är jag förbannad för de fria marken.
Sjung med mig.
Och det var där hon hittade mig,
På kyrkogården,
En rökpistol i min hand,
Nu är jag förbannad för de fria marken.
Sjung med mig,
Amerikanens skrik.
Amerikanens skrik.
Och det var där hon hittade mig,
På kyrkogården,
En rökpistol i min hand,
Nu är jag förbannad för de fria marken.
Sjung med mig,
Amerikanens skrik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *