Artist alkaline trio - Låttitel smoke

Text och översättning: alkaline trio - smoke. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Over and out of it for one more plane ride out
Not sure, and never was if this will all head south, or what
Wait her a month or two will pass, I'm sure I won't
Faith dear, enough to get you by until we're home
I wish I don't wish I still smoked
I wish I wrote you one original note
Take me home, tuck me in,
Moon go down, do it again

Översättning

Över och ut ur det för ytterligare en flygtur ut
Inte säker, och det var aldrig om allt kommer att söderut, eller vad
Vänta henne en månad eller två kommer att gå, jag är säker på att jag inte gör det
Tro kära, tillräckligt för att klara dig tills vi är hemma
Jag önskar att jag inte önskar att jag fortfarande rökt
Jag önskar att jag skrev en originalnot till dig
Ta mig hem, stoppa in mig,
Månen går ner, gör det igen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *