• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • alkaline trio – ninety seven

Artist alkaline trio - Låttitel ninety seven

Text och översättning: alkaline trio - ninety seven. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've got it now
A thorn in my side the size of a Cadillac
Drive it through
Cause backin' up now would be next to impossible
I had it all
When I was with you I forgot about everything
Eighteen months
Eighteen months seems like fucking eternity...
But you'll be there, to dry my eyes
When I breathe you in, in ninety-seven... In ninety-seven..
I've got it now
Like a thorn in my side the size of a Cadillac
Drive it through
Cause backin' up now would be next to impossible
I had it all
When I was with you I forgot about everything
Eighteen months... I won't breathe for eighteen months...
I don't deserve this, I don't deserve this,
I don't deserve this, no I don't deserve this
I don't deserve this, no I don't deserve this,
I don't deserve this, no I don't deserve this,
No I don't deserve this, no I don't deserve this no

Översättning

Jag har det nu
En tagg i min sida som en Cadillac
Kör igenom det
Orsak att backa upp nu skulle vara nästan omöjligt
Jag hade allt
När jag var hos dig glömde jag allt
Arton månader
Arton månader verkar som jävla evighet ...
Men du är där för att torka mina ögon
När jag andas in dig, på nittiosju ... På nittiosju ...
Jag har det nu
Som en tagg i min sida som en Cadillac
Kör igenom det
Orsak att backa upp nu skulle vara nästan omöjligt
Jag hade allt
När jag var hos dig glömde jag allt
Arton månader ... Jag andas inte på arton månader ...
Jag förtjänar inte det här, jag förtjänar inte det här,
Jag förtjänar inte detta, nej jag förtjänar inte det här
Jag förtjänar inte detta, nej jag förtjänar inte det här,
Jag förtjänar inte detta, nej jag förtjänar inte det här,
Nej jag förtjänar inte detta, nej jag förtjänar inte detta nej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *