• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • alkaline trio – lucky smoke rings

Artist alkaline trio - Låttitel lucky smoke rings

Text och översättning: alkaline trio - lucky smoke rings. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

First COLD day and just look at me
I'm a total wreck
Bundled up and overheated
You turned me into this mess
I haven't gone blind yet but I CAN'T SEE
I JUST STARE INTO myself now
Look at stupid old me
Spitting out lucky smoke rings 'round the moon
Maybe you're coming home soon but you won't see me, no
And now I'm terrified
Now I've got this sick feeling inside
Perfect end to a perfectly sickening week
With nothing above the horizon TO HELP ME
Forget about what's below
So I'm spitting out lucky smoke rings round the moon
Maybe you're coming home soon but you won't see me, no

Översättning

Första KALDA dagen och titta bara på mig
Jag är ett totalt vrak
Buntad och överhettad
Du gjorde mig till den här röran
Jag har inte blivit blind ännu men jag kan inte se
Jag stirrar bara på mig själv nu
Titta på dumma gamla mig
Spotta ut lyckliga rökringar runt månen
Kanske kommer du hem snart men du kommer inte att se mig, nej
Och nu är jag livrädd
Nu har jag fått den här sjuka känslan inuti
Perfekt slut på en perfekt sjuklig vecka
Med inget över horisonten FÖR ATT HJÄLPA MIG
Glöm vad som finns nedan
Så jag spottar ut lyckliga rökringar runt månen
Kanske kommer du snart hem men du kommer inte att se mig, nej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *