Artist alkaline trio - Låttitel heaven

Text och översättning: alkaline trio - heaven. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Heaven is the whole of the heart
And heaven don't tear us apart
Yeah heaven is the whole of the heart
And heaven don't tear you apart
There's too many kings
Wanna hold you down
And a world at the window gone underground
There's a hole in the sky
Where the sun don't shine
And clock on the wall
It counts my time
Heaven is the whole of the heart
And heaven don't tear us apart
Yeah heaven is the whole of the heart
And heaven don't tear you apart
There's a song on the air
With a love you line
And a face in the glass
And it looks like mine
And I'm standing once when I say
That I don't hear planes
And I scream at the fools
Wanna jump my train

Översättning

Himlen är hela hjärtat
Och himlen riva oss inte isär
Ja himlen är hela hjärtat
Och himlen riva dig inte isär
Det finns för många kungar
Vill du hålla dig nere
Och en värld vid fönstret gått under jorden
Det finns ett hål på himlen
Där solen inte skiner
Och klocka på väggen
Det räknar min tid
Himlen är hela hjärtat
Och himlen riva oss inte isär
Ja himlen är hela hjärtat
Och himlen riva dig inte isär
Det finns en sång i luften
Med en kärlek du linje
Och ett ansikte i glaset
Och det ser ut som mitt
Och jag står en gång när jag säger
Att jag inte hör flygplan
Och jag skriker på dårarna
Vill hoppa mitt tåg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *