• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • alkaline trio – dead on the floor

Artist alkaline trio - Låttitel dead on the floor

Text och översättning: alkaline trio - dead on the floor. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alkaline trio! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alkaline trio och se vilka fler låtar vi har av alkaline trio i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Like two ships in the night,
We're colliding and sinking,
Into the black sea of our love.
We navigated past the point of logical thinking,
Lost sight of the stars up above.
Now my heart is a mess.
Murder scene in my chest,
Not a clue how you got through the door.
But I'm glad that you came,
No regret and no shame,
As I'm lying here dead on the floor.
I took a blind leap of faith,
That's now crashing and burning,
With my heart fast asleep in your bed.
I got on the ground safe
But with my insides turning,
And a picture of you in my head.
As I wandered away deep in shock and dismay,
In a daze, just repeating your name.
Well the fact of the matter is both our hearts
Shatter way too goddamn easily
When you asked me if I'd stay forever,
Guess you meant just for the week.
We felt so good together,
It was way too good to be.
When I left you there early that morning, my darling,
I told you that I'd miss you so.
I got on that plane with my heart soaring,
But now it's falling like snow.
And like two ships in the night.
We're colliding and sinking,
Into the black sea of our love.
We navigated past the point of logical thinking,
Lost sight of the stars up above.
Now my heart is a mess.
Murder scene in my chest,
Not a clue how you got through the door.
But I'm glad that you came,
No regret and no shame,
As I'm lying here dead on the floor.
When you asked me if I'd stay forever,
Guess you meant just for the week.
We felt so good together,
It was way too good to be.
When I left you there early that morning, my darling,
I told you that I'd miss you so,
I got on that plane with my heart soaring,
But now it's falling like snow.
Now it's falling like snow.
Now it's falling like snow.
And now it's falling like snow.

Översättning

Som två fartyg på natten,
Vi kolliderar och sjunker,
I vår kärleks svarta hav.
Vi navigerade förbi punkten för logiskt tänkande,
Förlorade synen på stjärnorna ovanför.
Nu är mitt hjärta en röra.
Mordplats i mitt bröst,
Inte en aning om hur du kom genom dörren.
Men jag är glad att du kom,
Ingen ånger och ingen skam,
När jag ligger död här på golvet.
Jag tog ett blint trossprång,
Det kraschar nu och brinner,
Med mitt hjärta somnat i din säng.
Jag kom säkert på marken
Men när min insida vänder,
Och en bild av dig i mitt huvud.
När jag vandrade iväg djupt av chock och bestörtning,
I en förvirring, bara upprepa ditt namn.
Faktum är att vi båda är hjärtan
Splittra alldeles för jävla lätt
När du frågade mig om jag skulle stanna för alltid,
Antar att du menade bara för veckan.
Vi kände oss så bra tillsammans,
Det var alldeles för bra för att vara.
När jag lämnade dig där tidigt på morgonen, min älskling,
Jag sa till dig att jag skulle sakna dig så.
Jag steg på det planet med mitt hjärta sväva,
Men nu faller det som snö.
Och som två fartyg på natten.
Vi kolliderar och sjunker,
I vår kärleks svarta hav.
Vi navigerade förbi punkten för logiskt tänkande,
Förlorade synen på stjärnorna ovanför.
Nu är mitt hjärta röra.
Mordplats i mitt bröst,
Inte en aning om hur du kom genom dörren.
Men jag är glad att du kom,
Ingen ånger och ingen skam,
När jag ligger död här på golvet.
När du frågade mig om jag skulle stanna för alltid,
Antar att du menade bara för veckan.
Vi kände oss så bra tillsammans,
Det var alldeles för bra för att vara.
När jag lämnade dig där tidigt på morgonen, min älskling,
Jag sa till dig att jag skulle sakna dig så,
Jag steg på det planet med mitt hjärta sväva,
Men nu faller det som snö.
Nu faller det som snö.
Nu faller det som snö.
Och nu faller det som snö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *