Artist alina baraz - Låttitel make you feel

Text och översättning: alina baraz - make you feel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av alina baraz! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i alina baraz och se vilka fler låtar vi har av alina baraz i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Listen long, long enough, you can love me
I'll be just yours, you can hold me
Even let you undress my mind
save it, play it, watch it, then press rewind
I can give you what you need
I can give you what you need
I can make you feel
I can make, I can make you feel alright
I can make you feel alright
I can make you feel alright
Breathe, breathe me in, taste my words
let me blow your mind
I'll take you far, far away
I'll make you feel alright
You gotta crave it and chase it
until you're close enough to taste it
I can give you what you need
I can give you what you need
I can make you feel ( let me blow your mind )
I can make, I can make you feel alright
I can make you feel alright
I can make you feel alright
I, I can make you feel alright
I, I can make you feel alright
I, I can make you feel alright
make you feel alright
make you feel aright

Översättning

Lyssna länge, tillräckligt länge, du kan älska mig
Jag blir bara din, du kan hålla mig
Till och med låta dig klä av mig
spara det, spela det, titta på det och tryck sedan på spola tillbaka
Jag kan ge dig vad du behöver
Jag kan ge dig vad du behöver
Jag kan få dig att känna
Jag kan göra, jag kan få dig att känna dig bra
Jag kan få dig att känna dig bra
Jag kan få dig att känna dig bra
Andas, andas in mig, smaka på mina ord
låt mig spränga dig
Jag tar dig långt, långt borta
Jag får dig att känna dig bra
Du måste längta efter det och jaga det
tills du är tillräckligt nära för att smaka på det
Jag kan ge dig vad du behöver
Jag kan ge dig vad du behöver
Jag kan få dig att känna (låt mig spränga dig)
Jag kan göra, jag kan få dig att känna dig bra
Jag kan få dig att känna dig bra
Jag kan få dig att känna dig bra
Jag, jag kan få dig att känna dig bra
Jag, jag kan få dig att känna dig bra
Jag, jag kan få dig att känna dig bra
får dig att känna dig bra
får dig att känna dig rätt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *