Artist akala - Låttitel shakespeare

Text och översättning: akala - shakespeare. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av akala! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i akala och se vilka fler låtar vi har av akala i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Nigger listen, when I spit on the riddem, I kill 'em
Raw like the Ball of Brazilians
You don't want war, 'cos the kids brilliant
Blood, I'm the heir to the throne
Not William, Akala, smart as King Arthur
Darker, harder, faster
Rasclaat, I kick the illest shit
It's like Shakespeare with a nigger twist
Lyricist, I'm the best on the road
Nitro flow, oh so cold, I'ma blow yo
Keep the hoes, I only want dough homes
Nobody close, I'm alone in my own zone
No no love for the po-po
Loco when I rock mics solo
I hope that you know, where you don't go there
Want it with Bolo? Must be coco
It's William back from the dead
But I rap bout gats and I'm black instead
It's Shakespeare, reincarnated
Except I spit flows and strip hoes naked
No fakin'-test my blood bruv
Its William, back as a tug 'cuz
So real the shit I kick now
Plus I don't rite, I recite my shit now
Straight from the top, expert timin'
On top of that now, the whole things rhymin'
No more tights, now jeans saggin'
If I say so myself, I'm much more handsome
Don't ever compare me to rappers
I'm so quick-witted that I split em like fractions
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
I'm similar to William but a little different
I do it for kids that's illiterate, not Elizabeth
Stuck on the road, faces screwed up
Feel like the world spat 'em out and they chewed up
It's a matrix, I try and explain it
But on a real thoe still ready blaze 'em
No contradiction just face it
They so enslaved, they are worse than a agent
I grace stages, sharp as razors
Don't get cut 'cuz, keep ya distance
No artillery, tryna' be militant
Y'all dudes killin' me, think that ya killin' it
It's embarrassing watchin' you babblin'
Keep spittin' ya darts, mine is javelins
The hood Tiger Woods too milly
Number 1 for so long, it's just getting silly
Shit kinda like Bruce wit da knuckles
Like the first time ya ever saw Ali shuffle
You don't trouble, left layin' in a puddle
Bruv you are havin' a bubble
I'ma whole different kettle of fish
Thou shall not fuck with dis
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no ifs and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
To be fair, no MC close to the man
Little just come youth's jumpin' out of they pram
Everybody badman, behind a mic stand
It's not creative, one bag of hype
And if you buss a ting, where's the mash?
Move so much food? Where's the cats?
These dudes ain't real, they just rap
I don't spit what I don't know
Just the facts, no talks of rocks I ain't sold
Shots I ain't blown, so cold and I own my own
My business ridiculous, Sick with it, quick witted
Companies head to head an liquidate it
Welcome to illa state, meet ya fate mate
Talk truth but we don't play games
Move sick, look sample techno
Never pull a ting, if it ain't gonna let go
That's that, rap track, clap ya like a black gat
Back chat, crack back
I'm the nigger, that's that
The rest of these kids is irrelevant
Don't compare me to him
That's just beggin' it, I'm on my own shit
Dicks ain't spit, it's no democracy, dictatorship
So dicks hate my shit, I'm sick, raise ya spliff
I'm swift, blaze em quick, my hits, major shit
I flip phrases quick, my sick razor shit
Give thick grazes quick and chicks say he's Cris
It's not a rumor that kid Akala
No, not Ackala, beg ya pardon
Don't get it twisted
Your on the sideline like a mistress
I'm the whizz kid with the sick shit
My shit, I tell 'em like this
It's like Shakespeare with a nigger twist
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
I get you pumped up
Feelin' like you drunk, drunk
When my beats bump, bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies
Pumped up, feelin' like you drunk drunk
When my beats bump bump
Lyrics hit like skunk blunts blood, now
All the shit I kick, so crazy
There ain't no if's and maybe's
Spit poetry so shady
For lords on road and my hood ladies

Översättning

Nigger lyssna, när jag spottar på riddem dödar jag dem
Rå som brasilianernas boll
Du vill inte ha krig, för barnen är lysande
Blod, jag är arvtagaren till tronen
Inte William, Akala, smart som King Arthur
Mörkare, hårdare, snabbare
Rasclaat, jag sparkar den sjukaste skiten
Det är som Shakespeare med en nigger twist
Textförfattare, jag är den bästa på vägen
Nitroflöde, åh så kallt, jag blåser dig
Behåll hackorna, jag vill bara ha deghem
Ingen nära, jag är ensam i min egen zon
Nej ingen kärlek till po-po
Loco när jag rockar mikrofon solo
Jag hoppas att du vet vart du inte åker dit
Vill du ha det med Bolo? Måste vara coco
Det är William tillbaka från de döda
Men jag rap bout gats och jag är svart istället
Det är Shakespeare, reinkarnerat
Med undantag för att jag spottar flöden och tar bort naken
Ingen fakin'-test mitt blod bruv
Dess William, tillbaka som en bogserbåt
Så riktigt skiten jag sparkar nu
Plus att jag inte riterar, jag reciterar min skit nu
Rakt uppifrån, expert tänker
Utöver det nu rimmar det hela
Inga fler tights, nu saggin jeans
Om jag säger det själv är jag mycket snyggare
Jämför mig aldrig med rappare
Jag är så snäll att jag delar dem som fraktioner
Min skit, jag säger till dem så här
Det är som Shakespeare med en nigger twist
Jag får dig pumpad upp
Känns som att du är full, full
När mina slag stöter, stöter
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget ifs och kanske det
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Pumpade upp, känner att du är full
När mina slag stöter på
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget ifs och kanske det
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Jag liknar William men lite annorlunda
Jag gör det för barn som är analfabeter, inte Elizabeth
Fast på vägen, ansikten skruvade upp
Känns som att världen spottade dem och de tuggade upp
Det är en matris, jag försöker förklara det
Men på en riktig thoe fortfarande redo flamma dem
Ingen motsägelse möter det bara
De är så förslavade att de är värre än en agent
Jag pryder scener, skarpa som rakhyvlar
Bli inte skuren, håll dig avstånd
Inget artilleri, försök vara militant
Ni killar dödar mig, tro att ni dödar det
Det är pinsamt att titta på dig
Fortsätt spotta dina dart, mina är javelins
Huven Tiger Woods för milly
Nummer 1 så länge, det blir bara dumt
Skit som Bruce wit da knuckles
Som första gången du någonsin såg Ali blanda
Du bryr dig inte, vänster låg i en pöl
Bruv du har en bubbla
Jag är en helt annan vattenkokare
Du ska inte knulla med dis
Min skit, jag säger till dem så här
Det är som Shakespeare med en nigger twist
Jag får dig pumpad upp
Känns som att du är full, full
När mina slag stöter, stöter
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget ifs och kanske det
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Pumpade upp, känner att du är full
När mina slag stöter på
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget ifs och kanske det
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
För att vara rättvis, ingen MC nära mannen
Lite kommer ungdomar som hoppar ut ur barnvagnen
Alla badman, bakom en mikrofonstativ
Det är inte kreativt, en påse med hype
Och om du bussar en ting, var är mosen?
Flytta så mycket mat? Var är katterna?
Dessa killar är inte riktiga, de rappar bara
Jag spottar inte det jag inte vet
Bara fakta, inga samtal om stenar säljs jag inte
Skott jag inte blåser, så kallt och jag äger mina egna
Mitt företag löjligt, sjuk med det, snabbt lurat
Företag huvud mot huvud en avveckla det
Välkommen till illa tillstånd, träffa din öde kompis
Prata sanning men vi spelar inte spel
Bli sjuk, se provtekno
Dra aldrig i en ting, om den inte släpper taget
Det är det, rappspår, klappar dig som en svart gat
Tillbaka chatt, slå tillbaka
Jag är niggen, det är det
Resten av dessa barn är irrelevant
Jämför mig inte med honom
Det är bara att börja det, jag är på min egen skit
Dicks spottas inte, det är ingen demokrati, diktatur
Så kukar hatar min skit, jag är sjuk, höj dig
Jag är snabb, brinner dem snabbt, mina träffar, stora skit
Jag snurrar fraser snabbt, min sjuka rakhyvel
Ge tjocka betar snabbt och kycklingar säger att han är Cris
Det är inte ett rykte att barnet Akala
Nej, inte Ackala, be om ursäkt
Förstå det inte
Du är på sidelinjen som en älskarinna
Jag är whiz-ungen med den sjuka skiten
Min skit, jag säger till dem så här
Det är som Shakespeare med en nigger twist
Jag får dig pumpad upp
Känns som att du är full, full
När mina slag stöter, stöter
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget om och kanske
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Pumpade upp, känner att du är full
När mina slag stöter på
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget om och kanske
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Jag får dig pumpad upp
Känns som att du är full, full
När mina slag stöter, stöter
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget om och kanske
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer
Pumpade upp, känns som att du är full
När mina slag stöter på
Texter slår som skunk blunts blood, nu
All skiten jag sparkar, så galen
Det finns inget om och kanske
Spotta poesi så skuggig
För herrar på väg och mina huva damer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *