Artist africa unite - Låttitel la storia

Text och översättning: africa unite - la storia. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av africa unite! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i africa unite och se vilka fler låtar vi har av africa unite i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Colpisci poi conquista vecchia storia
parola di sua globalita'
sia resa grazia al peso del potere
fedelt
Nuova religione nuova guerra, preventiva e intelligente
vecchia aberrazione nuova scusa per distruggere la mente
Occhio per occhio
Niente per niente
L'uomo perdente
Rit: La storia insegna non si cambia mai
Make your rules
un desiderio irrinunciabile
la storia insegna che ogni uomo
perfettamente corruttibile
La storia insegna e non sbaglia mai
una parola impronunciabile
la storia insegna che ogni vita
purtroppo merce di scambio
Fuori di qui un luogo assurdo
che pu sembrare aperto a tutti ma la chiave non c'
Fuori di qui ad un bivio scuro sei tu
con il destino appeso ad un filo ma quel filo dov'
arma incosciente, la Bibbia
La Bibbia tra i denti and your soul.
Sicuro vincente,
aggiornami l'anima.
Rit:La storia insegna non si cambia mai
Make your rules
un desiderio irrinunciabile
la storia insegna che ogni uomo
perfettamente corruttibile
La storia insegna e non sbaglia mai
una parola impronunciabile
la storia insegna che ogni vita
purtroppo merce di scambio

Översättning

Hit sedan erövra gammal historia
ord om dess globalitet
nåd ges till kraftens vikt
trohet
Ny religion, nytt krig, förebyggande och intelligent
gammal avvikelse ny ursäkt för att förstöra sinnet
Öga för öga
Ingenting för ingenting
Förloraren
Rit: Historien lär att du aldrig förändras
Gör dina regler
en ofrånkomlig önskan
historien lär att varje man
helt korrupt
Historien lär ut och misslyckas aldrig
ett otydligt ord
historien lär att varje liv
tyvärr ett förhandlingschip
Härifrån en absurd plats
som kan verka öppen för alla men nyckeln finns inte
Härifrån vid en mörk vägskäl är det du
med öde hängande vid en tråd men där den tråd
omedvetet vapen, Bibeln
Bibeln mellan dina tänder och din själ.
Visst att vinna,
uppdatera min själ.
Rit: Historien lär att du aldrig förändras
Gör dina regler
en ofrånkomlig önskan
historien lär att varje man
helt korrupt
Historien lär ut och misslyckas aldrig
ett otydligt ord
historien lär att varje liv
tyvärr ett förhandlingschip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *