• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • adriano celentano – l uomo perfetto

Artist adriano celentano - Låttitel l uomo perfetto

Text och översättning: adriano celentano - l uomo perfetto. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av adriano celentano! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i adriano celentano och se vilka fler låtar vi har av adriano celentano i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ma un giomo di lunedi capnal
che finira la storia
la storia di questo mondo
che comincio in una valle.
Ouel giorno quando l'uomo fu inventato era un uomo perfetto
e era uno bellissimo
stupendo come chi lo creo.
Passeggiava e saltellava nel creato
che per lui era in festa
in un'eterna primavera dove il sole non tramonta mai.
E tutti gli animali
tutti gli animali poi giocavan con lui.
E nei limpidi ruscelli nuotavano d'argento
i pesci insieme a lui.
Poi lui col suo cavallo bianco cavalcava tra Ie valli dorate
sfrecciando fra i colori indescrivibili dipinti dal sole
che scolpivano nell'aria il suo bel corpo
e lo tingevan d'aurora
e la natura
che splendeva rispecchiava la sua forza in lui.
E nel ventre di una donna lui la rigenerava in un grande amor
e da questo grande amore incomincio
la storia dentro il ventre suo.
E lei che fu la prima
che nessuna come lei
fu cosi bella in tutti i tempi
fu proprio dal suo ventre che sgorgarono
tutti quanti i popoli.
Ma e una fonte che
che sta per finire
che sta proprio per finire.
Oramai non c'e piu amor
oramai non c'e piu amor
non c'e piu amor !
L'lria e diventata irrespirabile
e qui regna solo l'indifferenza
che e peggiore e piu mortale di qualsiasi bomba atomica.
E nelle vostre vene scorre I'infezione di quest'aria ormai
che distrugge i sentimenti lasciandovi
nel petto un cuore arido.
E il seme della vita
che avete dentro
il vostro vecchio corpo
e quasi morto
e presto lo vedrete
che uscira da voi sopra un carro funebre
E nel ventre suo piu voi non potrete
generare i vostri figli perche dentro di voi.
Oramai non c'e piu amor
non c'e piu amor !

Översättning

Men en dag på måndagens kapten
det kommer att avsluta historien
den här världens historia
att jag börjar i en dal.
Ouel dag när människan uppfanns var han en perfekt man
och det var vackert
underbar som den som skapar den.
Han gick och hoppade i skapelsen
som för honom firade
i en evig vår där solen aldrig går ned.
Och alla djur
alla djur lekte sedan med honom.
Och i de klara strömmarna simmade silver
fisken med honom.
Sedan red han med sin vita häst genom de gyllene dalarna
darrande bland de obeskrivliga färgerna målade av solen
som huggade sin vackra kropp i luften
och färgade det med gryning
Det är naturen
det sken speglade hennes styrka i honom.
Och i en kvinnas livmoder förnyade han henne i en stor kärlek
och från denna stora kärlek börjar jag
historien inuti livmodern.
Och hon som var den första
att ingen gillar henne
hon var så vacker hela tiden
det var från hennes livmoder som de rusade
alla folk.
Men det är en källa som
det är på väg att ta slut
det är precis på väg att ta slut.
Nu finns det inte mer kärlek
nu finns det inte mer kärlek
det finns ingen mer kärlek!
Iria har blivit obandbar
och här regerar bara likgiltighet
vilket är värre och mer dödligt än någon atombomb.
Och infektionen i denna luft rinner genom dina vener nu
som förstör känslorna genom att lämna dig
i bröstet ett torrt hjärta.
Det är livets utsäde
som du har inuti
din gamla kropp
och nästan död
och snart ser du det
som kommer ut ur dig på en likbil
Och i hennes livmod kommer du inte längre att kunna
generera dina barn för inom dig.
Nu finns det inte mer kärlek
det finns ingen mer kärlek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *