• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Adriano Celentano – Il ragazzo della via Gluck

Artist Adriano Celentano - Låttitel Il ragazzo della via Gluck

Text och översättning: Adriano Celentano - Il ragazzo della via Gluck. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Adriano Celentano! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven A i Adriano Celentano och se vilka fler låtar vi har av Adriano Celentano i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Questa è la storia di uno di noi
anche lui nato per caso in via Gluck
in una casa, fuori città
gente tranquilla che lavorava Là dove c'era l'erba, ora c'è una città
e quella casa in mezzo al verde
ormai dove sarà?  Questo ragazzo della via Gluck
si divertiva a giocare con me.
Ma un giorno disse: «Vado in città,»
e lo diceva mentre piangeva
io gli domando: «Amico, non sei contento?
Vai finalmente a stare in città.
Là troverai le cose che non hai avuto qui,
potrai lavarti in casa
senza andar giù nel cortile!» Mio caro amico disse: «Qui sono nato
in questa strada ora lascio il mio cuore.
Ma come fai a non capire,
è una fortuna, per voi che restate
a piedi nudi a giocare nei prati
mentre là in centro respiro il cemento.
Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui
e sentirò l'amico treno
che fischia così: “wa wa”!» Passano gli anni, ma otto son lunghi,
però quel ragazzo ne ha fatta di strada.
Ma non si scorda la sua prima casa,
ora coi soldi lui può comperarla.
Torna e non trova gli amici che aveva
solo case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città
e quella casa in mezzo al verde
ormai dove sarà?  Eh…
non so, non so
perché continuano a costruire le case
e non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba  Eh, no
se andiamo avanti così
chissà, come si farà
chissà... 

Översättning

Det här är historien om en av oss
Och denna pojke föddes av slumpen i via Gluck
I ett hus utanför staden
Där folket är lugna och knogar Där det en gång fanns gräs, finns det nu en stad
Och det där huset som stod mitt i det gröna
Vart kommer det nu att vara? Den här pojken från Via Gluck
Han gillade att leka med mig.
Men en dag sade han mig "Jag går till stan"
Och han grät medan hand sade det
Jag sade honom "Min vän, är du inte lycklig?
Du kommer äntligen att bo i stan.
Där finner du alla de saker du inte har här,
du kan duscha i huset
och slippa gå ned till gården!" Min kära vän sade då mig "Jag föddes här
och lämnar mitt hjärta på denna gata.
hur förstår du ej,
att du är en av de lyckliga som stannar?
Du kan leka barfota på ängarna
medan jag sitter i centrum och andas in all cement.
Men det kommer att komma en dag då jag återvänder hit
Och jag kommer då att höra, min vän, tåget
som visslar såhär "wa wa"! Men åren går, och åtta år är en lång tid,
Men även om den pojken har kommit långt,
så glömmer han inte sitt första hem,
nu så har han pengar att köpte det.
Han återvänder men hittar inte de vänner han hade
bara hus efter hus, asfalt och betong. Där det en gång fanns gräs, finns det nu en stad
Och det där huset som stod mitt i det gröna,
Vart kommer det nu att vara? Eh...
Jag vet inte, jag vet inte
varför de fortsätter bygga husen
och de lämnar inget gräs
de lämnar inget gräs
de lämnar inget gräs
de lämnar inget gräs Eh, nej
Om vi fortsätter såhär
vem vet då vad som kommer att hända med oss
vem vet.... 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *