Artist action pact - Låttitel people

Text och översättning: action pact - people. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av action pact! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i action pact och se vilka fler låtar vi har av action pact i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

So what's the price fortune and fame?
Friendship going down the drain
What becomes of those you meet
Stepping stones beneath your feet
You've got to reach the highest peak
Ambition isn't for the weak
Determined so you are inside
But who are those you push aside?
People, people, people
Something just won't let you stop
Till you make it to the top
When you're there you'll soon forget
All the kindness you once met
So don't forget as you grow older
Keep on looking over your shoulder
Bitterness is all you'll find
Don't tread on those you leave behind
People, people, people

Översättning

Så vad är priset förmögenhet och berömmelse?
Vänskap går ner i avloppet
Vad blir av dem du träffar
Stegstenar under dina fötter
Du måste nå den högsta toppen
Ambitionen är inte för de svaga
Bestämd så att du är inne
Men vem är de du skjuter åt sidan?
Människor, människor, människor
Något låter dig inte sluta
Till du når toppen
När du är där glömmer du snart
All den vänlighet du en gång träffade
Så glöm inte när du blir äldre
Fortsätt titta över axeln
Bitterhet är allt du hittar
Trampa inte på dem du lämnar
Människor, människor, människor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *