• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • Acherontas – Ma-IoN (Formulas of Reptilian Unification)

Artist Acherontas - Låttitel Ma-IoN (Formulas of Reptilian Unification)

Text och översättning: Acherontas - Ma-IoN (Formulas of Reptilian Unification). Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av Acherontas! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven A i Acherontas och se vilka fler låtar vi har av Acherontas i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Recall!
Recall!
All lifes and all deaths
heed but one single call
Ya! Nur-I Siyah
O Black crown jewel of God!
Not one1 soul or spirit
in these worlds three
Can unchain their longing2 hearts
without tasting
your Mystery Specters begone!
For my eyes pierce the night
In search for that one mind-blinding sight
That shall return the shadowed throngs
into ash and lifeless dust,
Dreams into Death
and the wrong into just And the just into a blade
to flay my withering skin
and a torch to light my own funeral pyre
That shall lend the Peacock-Phoenix its blazing wings
Rending the skyline with untamable
Fire… God!
It was for you a man I became
And clothed my true nature in a garment of shame
To praise you in a billion of shapes and names
Though they all resounded like one and the same Like a rod of black lightning
striking the tower Your Eye
pierced through the dark night of my soul
For there can be no other goal
of my inmost desire
When my hungering heart
belongs to Fire “Prisad vare Lucifer!
Ljuset av min mördade värld
sjung min blödande lunga
emot avgrundahimmel,
sanningens fasa där
divisionens
vita lik drunkar
i förenings mitt och
ultplåningens stjärnglans
svämmar över i
midnattsljus!” He who dares to unlock
the night’s leaden gates
And spill his own blood
upon the pages of fate,
He who dares to meet that
vile monstrous gaze
That waits at the end of
the infernal maze And dive without fear
into the yawning abyss
And steal from the wildest of witches
a kiss Yes,
Praised be Lucifer
Come Forth!
but he has the serpent
of old
come to bless With a light
that blinds both life and
Death 

Översättning

Släpp fri! Allt liv och all död beaktar endast ett kall. Ya!
Nur-I Siyah – Åh du Guds svarta kronjuvell! Inte en enda själ eller
ande i dessa världar tre kan frigöra deras längtande hjärtan
utan att känna smaken av din mystik. Spöken vik hädan! För mina ögon
skär igenom natten i jakt på den enda sinnesförblindande synen som
åter skall göra myllret till aska och livlöst damm,
drömmar till död och orätten till rättvisa. Och rättvisan till
ett blad som kan flå mitt vittrande skinn och en fackla som kan tända eld på mitt eget
begravningsbål som till Påfågel-Fenix1skall låna sina skinande
vingar som rämnar himlen med en otämjbar eld. Gud! Det var för din skull jag blev en människa och beklädde min sanna
natur i en skammens klädnad för att prisa dig uti en miljard av
skepnader och namn även om de alla ljudade likt en och
samma. Som ett spö av svarta viggar som slår ner i tornet så skär dina ögon
genom min själs mörka natt för det kan ej
finnas något annat mål för min innersta längtan när mitt hungrande hjärta
tillhör eld Prisad vare Lucifer! Min blödande lunga kastade ljus på min
mördade värld emot himmelens avgrund, sanningens fasa där
divisionens vita lik i organisationens mitt och utplåningens
stjärnglans svämmar över i midnattens ljus. Han som vågar låsa upp nattens matta portar och spilla sitt
eget blod på datumens sidor, han som vågar möta
den avskyvärda, vidunderliga blicken som väntar i slutet av den djävulska labyrinten
och som utan fruktan dyker ner i den gäspande avgrunden och som från den
vildaste häxan stjäl en kyss. Ja, men den gamle orm, han
har kommit för att välsigna, med ett ljus som förblindar både liv och död 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *