Artist accept - Låttitel t v war 3 26

Text och översättning: accept - t v war 3 26. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

T.V. war is part of life
Entertaining and far, far away
What a story and how they fight
Let's gamble and guess who will win
Danger is nowhere
We still got the chance to switch off
Remote control and the guarantee
It's somewhere else
T.V. war - T.V. war
Bloodless but deadly and cruel
T.V. war - T.V. war
We are eating, while we're watching
People die on the screen
Toasted and roasted and scrambled and fried
We are greedy and pay
Information - in between
Missiles are in the air
You can hear them and see
They're already here
T.V. war - T.V. war
Bloodless but deadly and cruel
T.V. war - T.V. war
Oh, yeah !
According to informed sources
Of the defence ministry:
There is now confirmation
That enemy missiles have penetrated our airspace
Impact is estimated in a matter of minutes
Good evening !
T.V. war - T.V. war
Bloodless but deadly and cruel
T.V. war - T.V. war
Bloodless but deadly and cruel
T.V. war - T.V. war

Översättning

T.V. krig är en del av livet
Underhållande och långt, långt borta
Vilken historia och hur de slåss
Låt oss spela och gissa vem som vinner
Fara finns ingenstans
Vi har fortfarande chansen att stänga av
Fjärrkontroll och garantin
Det är någon annanstans
T.V. krig - T.V. krig
Blodlös men dödlig och grym
T.V. krig - T.V. krig
Vi äter medan vi tittar
Människor dör på skärmen
Rostad och rostad och krypterad och stekt
Vi är giriga och betalar
Information - däremellan
Missiler är i luften
Du kan höra dem och se
De är redan här
T.V. krig - T.V. krig
Blodlös men dödlig och grym
T.V. krig - T.V. krig
Åh, ja!
Enligt informerade källor
Försvarsministeriet:
Det finns nu bekräftelse
Att fiendens missiler har trängt igenom vårt luftrum
Effekten beräknas på några minuter
God kväll !
T.V. krig - T.V. krig
Blodlös men dödlig och grym
T.V. krig - T.V. krig
Blodlös men dödlig och grym
T.V. krig - T.V. krig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *