Artist accept - Låttitel starlight

Text och översättning: accept - starlight. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Know the bright lights of Hollywood
Movie towns, a phony world
Seen a few nights of wonder,
Seen a few nights of hell
Walkin' down the foggy streets of London-town
Now I know it well
Every light in the world is nothing
To the light we know so well
Starlight, shining bright, starlight
Had a bit of life in high society
The slums have seen me, too
And the rich and poor would wonder,
At somethin' old and new
See it every night goin' slowly 'round
Can't you see it's true
Out there every man is equal
Way out there in the blue
Starlight, shining bright, starlight
Take it all the way all night long
Twinkle on, you stars
I feel my brain is blinded,
I wonder what you are
Starlight, shining bright, starlight
Starlight

Översättning

Känn Hollywoods ljusa ljus
Filmstäder, en falsk värld
Sett några nätter av förundran,
Sett några nätter i helvetet
Gå ner de dimmiga gatorna i London-staden
Nu vet jag det väl
Varje ljus i världen är ingenting
Till ljuset känner vi så väl
Starlight, lysande, starkt ljus
Hade lite liv i det höga samhället
Slummen har sett mig också
Och de rika och fattiga skulle undra,
På något gammalt och nytt
Se det varje natt gå långsamt
Ser du inte att det är sant
Där ute är varje man lika
Vägen där ute i det blå
Starlight, lysande, starkt ljus
Ta det hela vägen hela natten
Titta, dina stjärnor
Jag känner att min hjärna är blind,
Jag undrar vad du är
Starlight, lysande, starkt ljus
Starlight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *