Artist accept - Låttitel stalingrad

Text och översättning: accept - stalingrad. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Out along the Volga
Minds set to kill
Men standing ground with iron will
Deathmatch approaching
Evil in stride
Never giving quarter to the other side
Gunfire and bloodshed
Shredding flesh and bone
As young men die in the killing zone
Through streets and factories
Fighting hand to hand
Be prepared to die for the Motherland
So hungry, so cold
But there can be no surrender
For creed and pride, take hold
Blood is the cry, we'll do or die
For Stalingrad
Stalingrad
It's the battle of Stalingrad
Two soldiers dying
Battered and blind
Enemies no more they've come to find
Mission forgotten
Now brothers in death
They hold each other abreast to the final breath
So hungry, so cold
But there can be no surrender
For creed and pride, take hold
So hungry, so cold
We're only following orders
We gave our hearts and souls
Brothers we fight, frozen in time
In Stalingrad
Stalingrad
Frozen in time
Stalingrad
Yeah all brothers we fight
The battle of Stalingrad

Översättning

Ut längs Volga
Minds inställda på att döda
Män som står mark med järnvilja
Deathmatch närmar sig
Ondt i steg
Ge aldrig kvarter till andra sidan
Skott och blodsutgjutelse
Strimling av kött och ben
När unga män dör i dödszonen
Genom gator och fabriker
Kämpar hand i hand
Var beredd att dö för moderlandet
Så hungrig, så kall
Men det kan inte finnas någon kapitulation
Ta tag i tro och stolthet
Blod är ropet, vi ska göra eller dö
För Stalingrad
Stalingrad
Det är slaget vid Stalingrad
Två soldater dör
Slagen och blind
Fiender inte mer de har kommit för att hitta
Uppdraget glömt
Nu döda bröder
De håller varandra à jour till sista andetag
Så hungrig, så kall
Men det kan inte finnas någon kapitulation
Ta tag i tro och stolthet
Så hungrig, så kall
Vi följer bara order
Vi gav våra hjärtan och själar
Bröder vi slåss, frusna i tid
I Stalingrad
Stalingrad
Frusen i tiden
Stalingrad
Ja alla bröder vi slåss
Slaget vid Stalingrad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *