Artist accept - Låttitel restless and wild

Text och översättning: accept - restless and wild. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

They're running wild
They're on a down hill ride
Like a rebel they look for more
Too young to die
Now you know your dreams are useless
And there 're lies You'll never tell
'cause you're so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Star born lovers
Angels in the night on a highway
They don't look back
Everybody's lost the way - yeah
The little girl wants to be an actress
Young boys are easy riders
They live so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Stay down - time will roll on
How do you feel when the night is gone
Stay down - time will come 'round
You are the man made for highway life
For the highway life
City lights moving on
No tomorrows - no destinations
Like a wheel turning on and on
You're a man born to run
Every world that you have seen was senseless
Keep moving on there's no other way
'Cause you're so
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild
Restless - restless and wild

Översättning

De löper vilt
De är på en åktur
Som en rebell letar de efter mer
För ung för att dö
Nu vet du att dina drömmar är värdelösa
Och det finns lögner som du aldrig kommer att berätta
för att du är så
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Stjärnfödda älskare
Änglar i natten på en motorväg
De ser inte tillbaka
Alla har förlorat vägen - ja
Den lilla flickan vill bli skådespelerska
Unga pojkar är lätta förare
De lever så
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Håll dig nere - tiden kommer att fortsätta
Hur känner du dig när natten är borta
Håll dig nere - tiden kommer runt
Du är den man som skapats för motorvägslivet
För motorvägslivet
Stadsljus går på
Inga morgnar - inga destinationer
Som ett hjul som slår på och på
Du är en man född för att springa
Varje värld som du har sett var meningslös
Fortsätt, det finns inget annat sätt
För att du är så
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild
Rastlös - rastlös och vild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *