Artist accept - Låttitel prejudice

Text och översättning: accept - prejudice. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We grow and fertilize the semen of hate
Ignoring our ignorance, daring our fate
Predictions were made, generations were lost
While the seed is growing day by day in front of us
We buried tolerance and our respect
Became a breeding ground for social dismay
Whatever happened to the love-generation
With black and white hand in hand side by side
So preacher don't you preach
Hey teacher don't you teach
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
If we could manage just to get along
Instead of blaming each other for what's going wrong
Education is the secret, the future's in our hands
Burn the fields of hate and believe again
Teacher don't you teach
Preacher don't you preach
So teacher don't you teach me
Hey preacher don't you preach
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, stop the hate
No more prejudice, I ain't losing my faith
Prejudice, prejudice
Judging one another by the color of skin
Carefully covering our feelings within
We solve our problems with a kick in the face
We're living in a world judged by color and race
So preacher don't you preach
Hey teacher don't you teach me

Översättning

Vi växer och befruktar hatens sperma
Ignorera vår okunnighet, våga vårt öde
Förutsägelser gjordes, generationer gick förlorade
Medan fröet växer dag för dag framför oss
Vi begravde tolerans och vår respekt
Blev en grogrund för social oro
Vad som än hände med kärleksgenerationen
Med svartvitt hand i hand sida vid sida
Så predikare predikar du inte
Hej lärare lär du inte
Fördomar, stoppa hatet
Inga fler fördomar, jag tappar inte min tro
Fördomar, stoppa hatet
Inga fler fördomar, jag tappar inte min tro
Om vi ​​lyckades bara komma överens
Istället för att skylla på varandra för vad som går fel
Utbildning är hemligheten, framtiden ligger i våra händer
Bränn hatens fält och tro igen
Lärare lär du inte
Predikaren predikar du inte
Så lärare lär du mig inte
Hej predikan predikar du inte
Fördomar, stoppa hatet
Inga fler fördomar, jag tappar inte min tro
Fördomar, stoppa hatet
Inga fler fördomar, jag tappar inte min tro
Fördomar, fördomar
Att döma varandra efter hudfärgen
Täcker noggrant våra känslor inom
Vi löser våra problem med en spark i ansiktet
Vi lever i en värld som bedöms av färg och ras
Så predikare predikar du inte
Hej lärare, lär du mig inte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *