Artist accept - Låttitel mistreated

Text och översättning: accept - mistreated. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I've been hurt so many times
And been told so many lies
No one cares what's on my mind
At all
I feel lost while on my own
There's no place I call home
But I still want to believe
I've not been mistreated
Not been mistreated
It's my heart that goes on
To believe there's someone
Who needs me to carry on
'Till the end I'm holding on
I've not been mistreated
Not been mistreated
Not been mistreated
I know in ways, have to be strong
Pouring my strain, it's turning out wrong
Feels like a stream of endless old fears
But I still want to believe
I've not been mistreated
Not been mistreated
Not been mistreated
I've not been
These are the days when dreams are lost
Bleeding in vain and wearing the cost
Of nonpaid lies, I'm crying for help
But I still want to believe
I've not been mistreated
Not been mistreated
Not been mistreated
I've not been
I've tried more than once before
To find out what I've done wrong
Still don't know how to go on
To understand why I've been mistreated, mistreated
Still don't know where to go
Still got no place I call home, call home
I've been hurt so many times
And been told so many lies
No one cares what's on my mind
At all
I feel lost while on my own
Can't believe there's someone
Who needs me to carry on
I'm holding on
I've not been mistreated
Not been mistreated
I've not been mistreated

Översättning

Jag har skadats så många gånger
Och har fått höra så många lögner
Ingen bryr sig om vad jag tänker på
Alls
Jag känner mig vilse medan jag är ensam
Det finns ingen plats jag kallar hem
Men jag vill fortfarande tro
Jag har inte misshandlats
Inte misshandlats
Det är mitt hjärta som fortsätter
Att tro att det finns någon
Vem behöver mig att fortsätta
'Till slutet håller jag på
Jag har inte misshandlats
Inte misshandlats
Inte misshandlats
Jag vet på sätt, måste vara stark
Hälla min belastning, det blir fel
Känns som en ström av oändliga gamla rädslor
Men jag vill fortfarande tro
Jag har inte misshandlats
Inte misshandlats
Inte misshandlats
Jag har inte varit det
Det här är de dagar då drömmar går förlorade
Blödning förgäves och bär kostnaden
Av obetalda lögner ropar jag på hjälp
Men jag vill fortfarande tro
Jag har inte misshandlats
Inte misshandlats
Inte misshandlats
Jag har inte varit det
Jag har provat mer än en gång förut
För att ta reda på vad jag har gjort fel
Vet fortfarande inte hur jag ska fortsätta
För att förstå varför jag har misshandlats, misshandlats
Vet fortfarande inte vart jag ska gå
Har fortfarande ingen plats jag ringer hem, ringer hem
Jag har skadats så många gånger
Och har fått höra så många lögner
Ingen bryr sig om vad jag tänker på
Alls
Jag känner mig vilse medan jag är ensam
Kan inte tro att det finns någon
Vem behöver mig att fortsätta
Jag håller på
Jag har inte misshandlats
Inte misshandlats
Jag har inte misshandlats

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *