Artist accept - Låttitel hellfire

Text och översättning: accept - hellfire. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Cursed, by the mind of evil
Fleeing from a torrent undreamed of
Horror worse than your blackest nightmare
Hiding from the antithesis of love
Sirens, tearing up the darkness
Blockbusters from the skies they pour
Hot winds, blowing through the burning streets
Firebombs giving way to crimes of war
One thousand dragons in the sky
Breathing flames from above
Hellfire burns across the land
Hellfire
One giant column of flames, leaps from the furnace
No one has a prayer
Strafing runs and napalm bombs
Blacken the air
Black, is the color of vengeance
The innocent die as the flames get higher and higher
Buildings fall as the madness lingers
Feeding fuel on a giant funeral pyre
One thousand bombers in the sky
The inferno from above
Hellfire burns across the land
Hellfire
One giant column of flames, leaps from the furnace
No one has a prayer
Strafing runs and napalm bombs
Blacken the air
By the light of day, we see the ashes,
The beauty that once was
And in the end, there is no future less we learn
From the past and the evil that men cause
Hellfire burns across the land
Hellfire spawned by the hands of man
Hellfire burning across the land
Hellfire spawned by the hands of man

Översättning

Förbannad, av ondskans sinne
Fly från en ström som inte drömts om
Skräck värre än din svartaste mardröm
Gömmer sig från motsatsen till kärlek
Sirener, riva upp mörkret
Blockbusters från himlen de häller
Heta vindar som blåser genom de brinnande gatorna
Eldbomber ger plats för krigsbrott
Ett tusen drakar på himlen
Andas eld ovanifrån
Hellfire brinner över hela landet
helveteseld
En jätte flammakolonn hoppar från ugnen
Ingen har en bön
Strafing springer och napalmbomber
Svarta luften
Svart, är hämndens färg
De oskyldiga dör när flammorna blir högre och högre
Byggnader faller när galenskapen dröjer kvar
Matar bränsle på en jätte begravningsbål
Ett tusen bombplan på himlen
Helvetet ovanifrån
Hellfire brinner över hela landet
helveteseld
En jätte flammakolonn hoppar från ugnen
Ingen har en bön
Strafing springer och napalmbomber
Svarta luften
Vid dagens ljus ser vi askan,
Den skönhet som en gång var
Och i slutändan finns det ingen framtid mindre vi lär oss
Från det förflutna och det onda som människor orsakar
Hellfire brinner över hela landet
Hellfire skapat av människans händer
Hellfire brinner över landet
Hellfire skapat av människans händer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *