Artist accept - Låttitel fight it back

Text och översättning: accept - fight it back. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Always been the prophets
Who make the world evolve
Always been the average breaking it down
Majority the unknown
Giving us the rules
It's more than luck to get the standard
You'll never find me
Like you hope that I am
You'll never treat me like you think you can
Be always independent
Surrendering no way
I won't deal with crimes of society
Now, if you hate it
You gotta fight it back
Just try to change it
Fight it, fight it back
Find myself in crisis
Get near to collapse
Am I forced to live that boring life
God, I hate the average
Go and nuke it out
Go, piss the accepted, screw them all
Now, if you hate it
You gotta fight it back
Just try to change it
Fight it, fight it back
Now, if you hate it

Översättning

Alltid varit profeterna
Som får världen att utvecklas
Har alltid varit genomsnittet som bryter ner det
Majoriteten det okända
Ge oss reglerna
Det är mer än tur att få standarden
Du hittar mig aldrig
Som du hoppas att jag är
Du kommer aldrig att behandla mig som du tror att du kan
Var alltid oberoende
Ge upp på något sätt
Jag kommer inte att hantera samhällsbrott
Om du hatar det nu
Du måste slå tillbaka det
Försök bara ändra det
Bekämpa det, slå tillbaka det
Hitta mig själv i kris
Kom nära att kollapsa
Tvingas jag leva det tråkiga livet
Gud, jag hatar genomsnittet
Gå ut med det
Gå, pissa det accepterade, skruva dem alla
Om du hatar det nu
Du måste slå tillbaka det
Försök bara ändra det
Bekämpa det, slå tillbaka det
Om du hatar det nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *