Artist accept - Låttitel fall of the empire

Text och översättning: accept - fall of the empire. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Can you remember how it used to be
We were so proud and free, so free
Strong and mighty powerful and true
Can you remember
Now all around us pestilence and greed
Famine, hate and war
It surrounds us like a black disease
Just take a look around us
In spite of every upright intention
We live and die by the sword
It's second nature, and so the question is
Can we learn or will we burn
The fall of the empire, what have we done
The fall of the empire, it's the dawn of the setting sun
The fall of the empire can this race be won
It's the fall of the empire or has the end begun
Will the mountains crumble to the ground
Will the earth stand still
Will we rise a mushroom cloud
Will the mountains crumble
Can we heed a lesson from the past
And put aside our hate
Or will we blow ourselves to kingdom come
tell me is it too late
Inside of every aronination
There is hope that lies within
It's second nature, and the question is
Can we learn or will we burn
The fall of the empire, what have we done
The fall of the empire, it's the dawn of the setting sun
The fall of the empire can this race be won
It's the fall of the empire or has the end begun

Översättning

Kommer du ihåg hur det brukade vara
Vi var så stolta och fria, så fria
Stark och mäktig kraftfull och sann
Minns du
Nu runt omkring oss pest och girighet
Svält, hat och krig
Det omger oss som en svart sjukdom
Titta bara runt oss
Trots alla upprätta avsikter
Vi lever och dör av svärdet
Det är andra natur, och så är frågan
Kan vi lära oss eller kommer vi att brinna
Imperiets fall, vad har vi gjort
Rikets fall, det är solnedgångens gryning
Imperiets fall kan detta lopp vinnas
Det är imperiets fall eller har slutet börjat
Kommer bergen att smula till marken
Kommer jorden att stå still
Kommer vi att höja ett svampmoln
Kommer bergen att smula
Kan vi lyssna på en lärdom från det förflutna
Och lägg vårt hat åt sidan
Eller kommer vi att blåsa oss själva till kungariket kommer
säg mig är det för sent
Inuti varje aronination
Det finns hopp som ligger inom
Det är andra natur, och frågan är
Kan vi lära oss eller kommer vi att brinna
Imperiets fall, vad har vi gjort
Rikets fall, det är solnedgångens gryning
Imperiets fall kan detta lopp vinnas
Det är imperiets fall eller har slutet börjat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *