Artist accept - Låttitel death row

Text och översättning: accept - death row. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm dead meat, you took away my rights
To be a part of your society
A life-time in prison wouldn't justify
You want to blow away a sucker, so I have to die
I'm still waiting for the final call
I want to meet my maker, I'm ready to go
Kill me, kill me, kill me, please, kill me
Give me a reason why you're gonna let me wait
Some kind of punishment before you terminate
You're taking my life for your peace of mind
So let's go, start the show
Death row, I'm ready to go, death row
Let me die, let me go
Death row, I'm ready to go, death row
Let me die, let me go, death row
I'm a dead man walking so get outta my face
Rather die like a man than rotting this way
I hate you and you hate me
You can come and kiss my dignity
You're taking my life for your peace of mind
So let's go, start the show
Death row, I'm ready to go, death row
Let me die, let me go
Death row, I'm ready to go, death row
I'm ready to go, death row, death row
Your justice is not mine
You punish a crime with another crime
If you need to kill me for your peace of mind
Then let's go, start the show
Death row, I'm ready to go, death row
Let me die, let me go
Death row, I'm ready to go, death row
I'm ready to go, death row, death row
Death row, open up 'cause here I come
Death row, knock, knock, knocking
I'm no hero's son
Death row, there's no tears that you can sell
Death row, paid my ticket through the gates of hell
Death row, death row
Let me die, let me go
Death row, death row

Översättning

Jag är dött kött, du tog bort mina rättigheter
Att vara en del av ditt samhälle
En livstid i fängelse skulle inte motivera
Du vill spränga en sug, så jag måste dö
Jag väntar fortfarande på det sista samtalet
Jag vill träffa min tillverkare, jag är redo att gå
Döda mig, döda mig, döda mig, snälla, döda mig
Ge mig en anledning till varför du låter mig vänta
Någon form av straff innan du avslutar
Du tar mitt liv för din sinnesfrid
Så låt oss börja, starta showen
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Låt mig dö, låt mig gå
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Låt mig dö, släpp mig, dödsraden
Jag är en död man som går så gå ut ur mitt ansikte
Dö snarare som en man än att ruttna på det här sättet
Jag hatar dig och du hatar mig
Du kan komma och kyssa min värdighet
Du tar mitt liv för din sinnesfrid
Så låt oss börja, starta showen
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Låt mig dö, låt mig gå
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Jag är redo att gå, dödsraden, dödsraden
Din rättvisa är inte min
Du straffar ett brott med ett annat brott
Om du behöver döda mig för din sinnesfrid
Låt oss gå, börja showen
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Låt mig dö, låt mig gå
Dödsrad, jag är redo att gå, dödsrad
Jag är redo att gå, dödsraden, dödsraden
Dödsrad, öppna upp för här kommer jag
Dödsrad, knacka, knacka, knacka
Jag är ingen hjälteson
Dödsrad, det finns inga tårar som du kan sälja
Death row, betalade min biljett genom helvetets portar
Dödsrad, dödsrad
Låt mig dö, låt mig gå
Dödsrad, dödsrad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *