• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • accept – bloodbath mastermind

Artist accept - Låttitel bloodbath mastermind

Text och översättning: accept - bloodbath mastermind. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Lurking in darkness where no one may go
Hatred breeds in your mind
Consciously heartless, blood running cold
Your evils begun to unwind
Lost in confusion your plotting unfolds
Madness starts to take shade
Explosions and shootings, out of control
The innocent run to escape
When all that we care for has gone up in smoke
A burnt out horizon remains
The last things heard were the curses you spoke
And the shots that took you away
You're the antimatter, bloodbath mastermind
Human antimatter, bloodbath mastermind
No one can say why you've taken this path
Murder has become your creed
Or how you became this psychopath
Spawn of the seed
The depth of your sickness could not be contained
It's now just a story we'll tell
All we can hope for is that justice be paid
And you serve your sentence in Hell
You're the antimatter, bloodbath mastermind
Human antimatter, bloodbath mastermind
We seek retribution for the crimes
But you have taken that away
You chose a cowards suicide
Could be we're better off this way
You're the antimatter

Översättning

Lurar i mörkret där ingen får gå
Hat föder upp i ditt sinne
Medvetet hjärtlös, blodet kallt
Din ondska började varva ner
Borttappad i förvirring utvecklas din planering
Galenskap börjar ta skugga
Explosioner och skott, utom kontroll
De oskyldiga fly för att fly
När allt det vi bryr oss har gått upp i rök
En utbränd horisont återstår
Det sista som hördes var de förbannelser du talade om
Och skotten som tog dig bort
Du är antimateriet, blodbadmästaren
Mänsklig antimateria, blodbadmästare
Ingen kan säga varför du har gått den här vägen
Mord har blivit din trosbekännelse
Eller hur du blev den här psykopaten
Gyda av fröet
Djupet på din sjukdom kunde inte täckas
Det är nu bara en historia som vi berättar
Allt vi kan hoppas på är att rättvisa ska betalas
Och du avtjänar din straff i helvetet
Du är antimateriet, blodbadmästaren
Mänsklig antimateria, blodbadmästare
Vi söker vedergällning för brotten
Men du har tagit bort det
Du valde ett feg självmord
Kanske vi har det bättre på det här sättet
Du är antimatern

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *