• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • accept – blood of the nations

Artist accept - Låttitel blood of the nations

Text och översättning: accept - blood of the nations. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

For the right to be free,
We pay the wages of war.
For our dreams and ideals,
all that we are fighting for.
For honor and duty,
Nations we will defend
Securing our safety and peace
We will fight till the end
As allies we stand, in far away lands
Heeding the battle cry
We pay the price, with great sacrifice
The fuel of freedoms fire
Together we fight,
BLOOD OF THE NATIONS
We kill and we die,
BLOOD OF THE NATIONS
A noble cause
And the blood is on the hands
We leave behind our homes
to ensure the way of life
to avenge our brothers' murders
and stand up for what is right
For our countries and our future
our legions carry on
The War against the Terror
that we did not bring upon
As allies we stand in hostile lands
So the masses can be free
We pay the price with great sacrifice
and that's the way it has to be
Together we fight,
BLOOD OF THE NATIONS
we're brothers, hand in hand
We kill and we die,
BLOOD OF THE NATIONS
Cause war is hell
We pay with our lives
BLOOD OF THE NATIONS
Cause freedom isn't free
We bleed and we cry
BLOOD OF THE NATIONS
A soldier, lot
and he will make our stand
Together we fight,
BLOOD OF THE NATIONS
We kill and we die,
BLOOD OF THE NATIONS
a noble cause
We pay with our lives
BLOOD OF THE NATIONS
Cause freedom isn't free
We bleed and we cry
BLOOD OF THE NATIONS
A soldier's lot
BLOOD OF THE NATIONS
We pay with our lives
BLOOD OF THE NATIONS
Cause war is hell

Översättning

För rätten att vara fri,
Vi betalar krigets löner.
För våra drömmar och ideal,
allt det vi kämpar för.
För ära och plikt,
Nationer vi kommer att försvara
Säkerställa vår säkerhet och fred
Vi kommer att slåss till slutet
Som allierade står vi i avlägsna länder
Lyssnar på stridsropet
Vi betalar priset med stor uppoffring
Bränslet av friheter skjuter
Tillsammans slåss vi,
NATIONERNAS BLOD
Vi dödar och vi dör,
NATIONERNAS BLOD
En ädel sak
Och blodet finns på händerna
Vi lämnar våra hem
för att säkerställa livsstilen
att hämnas våra bröders mord
och stå upp för det som är rätt
För våra länder och vår framtid
våra legioner fortsätter
Kriget mot terror
som vi inte åstadkom
Som allierade står vi i fientliga länder
Så massorna kan vara fria
Vi betalar priset med stor uppoffring
och så måste det vara
Tillsammans slåss vi,
NATIONERNAS BLOD
vi är bröder, hand i hand
Vi dödar och vi dör,
NATIONERNAS BLOD
Orsak är krig
Vi betalar med våra liv
NATIONERNAS BLOD
Orsak frihet är inte gratis
Vi blöder och vi gråter
NATIONERNAS BLOD
En soldat, mycket
och han kommer att göra vår ställning
Tillsammans slåss vi,
NATIONERNAS BLOD
Vi dödar och vi dör,
NATIONERNAS BLOD
en ädel sak
Vi betalar med våra liv
NATIONERNAS BLOD
Orsak frihet är inte gratis
Vi blöder och vi gråter
NATIONERNAS BLOD
En soldats parti
NATIONERNAS BLOD
Vi betalar med våra liv
NATIONERNAS BLOD
Orsak är krig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *