• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • accept – another second to be

Artist accept - Låttitel another second to be

Text och översättning: accept - another second to be. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I hold a magazine in my hand
Facing the cover - it's me
They write about my coming end
No more than twelve months - for me
Tainted and fainted and lonely I picture my life
Blameless and shameless I'm leaving in awful disgrace
Another second to be
Not another second to be
All the things I just have done
Passing my mind a hundred times
All the tears I have cried, all the lies I have lied
All in hope for a better life
Another second to be
Not another second to be
Not another second to be
Lonely I picture my life - no second to be
Time's running out and there's just no second to be
I'm leaving in awful disgrace - no second to be
There's not another second to be

Översättning

Jag har en tidning i min hand
Inför omslaget - det är jag
De skriver om mitt slut
Högst tolv månader - för mig
Försvagad och svimmad och ensam föreställer jag mig mitt liv
Skuldlös och skamlös Jag lämnar i hemsk skam
Ytterligare en sekund att vara
Inte ytterligare en sekund att vara
Alla saker jag just har gjort
Passerar mig hundra gånger
Alla tårar jag har gråtit, alla lögner jag har ljugit
Allt i hopp om ett bättre liv
Ytterligare en sekund att vara
Inte ytterligare en sekund att vara
Inte ytterligare en sekund att vara
Ensamt föreställer jag mig mitt liv - ingen sekund att vara
Tiden tar slut och det är bara ingen sekund att vara
Jag lämnar i hemsk skam - ingen sekund att vara
Det finns inte ytterligare en sekund att vara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *