Artist accept - Låttitel aiming high 4 25

Text och översättning: accept - aiming high 4 25. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Getting in the heat
Coming with the beat
And I love what I feel
Hard and heavy
And I'm moving on and on
'Cause my life is on the run
Now I feel the need to cry
Oh, yeah, I'm aiming high
Longing all my life
Waiting for a friend
Who is fighting like I do
Likes to do it hard and heavy
It's a man's, man's world
Filled with love and pain
And he never gets enough
And that keeps him very tough
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Falling in the deep
Dreaming in my sleep
How it burns to be cruel
Hard and heavy
I feel lower more and more
'Cause I won't do it anymore
And I feel the need to cry
Oh, yeah, I'm aiming high
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming high indeed
Seeking for my need
That is my sense of touch
Hard and heavy, way too much
Aiming high, aiming high
And I'm waiting for relieve
To the best of my believe
Aiming high, aiming high
What a fight to get it right
For a minute of delight
Aiming high

Översättning

Komma in i värmen
Kommer med takten
Och jag älskar det jag känner
Hårt och tungt
Och jag fortsätter och fortsätter
För mitt liv är på språng
Nu känner jag behovet av att gråta
Åh, ja, jag siktar högt
Jag längtar hela mitt liv
Väntar på en vän
Vem kämpar som jag gör
Gillar att göra det hårt och tungt
Det är en mans, en mans värld
Fylld med kärlek och smärta
Och han får aldrig nog
Och det håller honom väldigt tuff
Siktar högt, siktar högt
Och jag väntar på avlastning
Till det bästa jag tror
Siktar högt, siktar högt
Vilken kamp för att få det rätt
För en minuts glädje
Faller i djupet
Drömmer i sömnen
Hur det brinner för att vara grymt
Hårt och tungt
Jag känner mig lägre mer och mer
För jag kommer inte att göra det längre
Och jag känner behovet av att gråta
Åh, ja, jag siktar högt
Siktar högt, siktar högt
Och jag väntar på lindring
Så gott jag tror
Siktar högt, siktar högt
Vilken kamp för att få det rätt
För en minuts glädje
Siktar verkligen högt
Söker efter mitt behov
Det är min känsla av beröring
Hårt och tungt, alldeles för mycket
Siktar högt, siktar högt
Och jag väntar på lindring
Så gott jag tror
Siktar högt, siktar högt
Vilken kamp för att få det rätt
För en minuts glädje
Sikta högt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *