Artist accept - Låttitel ahead of the pack

Text och översättning: accept - ahead of the pack. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av accept! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i accept och se vilka fler låtar vi har av accept i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You gotta take it easy
You gotta live your life
Yesterday's heroes
They are born to die
The people always blame you
It don't matter what they say
You've got your own freedom
You've gotta go your way
Get up and roll on
'Cause there is no future
And there'll be no past
Live for today
The going's going fast
Get up and roll on
Get up and go on
The going's going fast
You are
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
'Cause you're ahead
Ahead of the pack
Don't you kill the feelings
Leave it to your heart
You're miles away
But you know where to start
Now you've got the muscle
To knock out a lie
'Cause you're ahead of the pack
No one will spit in your eye
Get up and roll on
Get up and go on
The going's going fast
You are
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
'Cause you're ahead
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
Ahead of the pack
Ahead of the pack
Never look back
Ahead of the pack
Ahead of the pack

Översättning

Du måste ta det lugnt
Du måste leva ditt liv
Gårdagens hjältar
De är födda för att dö
Folket klandrar dig alltid
Det spelar ingen roll vad de säger
Du har din egen frihet
Du måste gå din väg
Stå upp och rulla vidare
För det finns ingen framtid
Och det blir inget förflutet
Lev för idag
Det går snabbt
Stå upp och rulla vidare
Stå upp och fortsätt
Det går snabbt
Du är
Framför packen
Framför packen
Titta aldrig tillbaka
För att du är före
Framför packen
Döda inte känslorna
Lämna det till ditt hjärta
Du är mil borta
Men du vet var du ska börja
Nu har du muskeln
Att slå ut en lögn
För att du är före paketet
Ingen kommer att spotta i ögat
Stå upp och rulla vidare
Stå upp och fortsätt
Det går snabbt
Du är
Framför packen
Framför packen
Titta aldrig tillbaka
För att du är före
Framför packen
Framför packen
Framför packen
Titta aldrig tillbaka
Framför packen
Framför packen
Titta aldrig tillbaka
Framför packen
Framför packen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *