Artist abney park - Låttitel hush

Text och översättning: abney park - hush. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av abney park! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i abney park och se vilka fler låtar vi har av abney park i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I have marched, for years on end.
My comrades fell, as I defend,
The goals I set. My armies fled,
fell as they ran,trampled our dead.
Rush, back through the fields, I am hush,
All the ghosts of the dead are awake, I'm afraid
The ghost of comrades Dead and gone
rise in my path to do me wrong.
As wars are fought, Armies abide.
Should I be tried,
For men who died?
Rush, back through the fields, I am hush,
All the ghosts of the dead are awake, I'm afraid

Översättning

Jag har marscherat i flera år.
Mina kamrater föll, när jag försvarar,
De mål jag satte upp. Mina arméer flydde,
föll när de sprang, trampade våra döda.
Rusa, tillbaka genom åkrarna, jag är tyst,
Jag är rädd att alla de dödas spöken är vaken
Kamerans spöke Döda och borta
stiga upp på min väg för att göra mig fel.
När krig utkämpar förblir arméer.
Ska jag prövas,
För män som dog?
Rusa, tillbaka genom fälten, jag är tyst,
Jag är rädd att alla de dödas spöken är vaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *