• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • abigail washburn – red blazing

Artist abigail washburn - Låttitel red blazing

Text och översättning: abigail washburn - red blazing. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av abigail washburn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i abigail washburn och se vilka fler låtar vi har av abigail washburn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I must've been fooled when you touched my heart
Skies were red and blazing
I heard a moan in the elms above
And I knew the day was ending
I knew you'd seen your happiest day
When the next morn the birds were singing
We felt the same cold from the earth
It took the moon to hold the tide
And set our hearts a spinning
You'd wait for dark never come again
I'll turn my back to the calling sun
If you'll rise and meet me
I'll walk the road I took from you
Oh, stay a while and the red sky is blazing
Touch my heart and feel my burning
For the day you left
For the arms above
To me, those birds are singing

Översättning

Jag måste ha lurats när du rörde mitt hjärta
Himlen var röd och flammande
Jag hörde ett stön i almarna ovan
Och jag visste att dagen var slut
Jag visste att du hade sett din lyckligaste dag
När nästa morgon sjöng fåglarna
Vi kände samma kyla från jorden
Det tog månen att hålla tidvattnet
Och sätt våra hjärtan i snurr
Du skulle vänta på mörkret kommer aldrig igen
Jag vänder ryggen mot den kallande solen
Om du kommer upp och träffar mig
Jag går vägen jag tog från dig
Åh, stanna ett tag och den röda himlen lyser
Rör vid mitt hjärta och känn min brinnande
För dagen du åkte
För armarna ovanför
För mig sjunger dessa fåglar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *