Artist a trak - Låttitel we all fall down

Text och översättning: a trak - we all fall down. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a trak! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a trak och se vilka fler låtar vi har av a trak i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I used to idolize you
Put you on a pedestal
Next to you
I was totally invisible
You're only human, human like me
You're not so special after all
You're only human
Even the highest fall
We all fall down
We all fall down down
We all fall down
We all fall down, down
We all fall down
We all fall down, down
We all fall down
We all fall down, down
I used to worship you
To me you were untouchable
Next to you, i was totally invisible
I had pictures of you
Watching over me
It had to be you
All I wanted to be
I had pictures of you
Watching over me
I was trapped in a spell
Until at last I can see
The walls, the walls!
Fall down
Even the mountains!
Fall down
All of our heroes
Fall down

Översättning

Jag brukade dyrka dig
Sätt dig på en piedestal
Bredvid dig
Jag var helt osynlig
Du är bara mänsklig, mänsklig som jag
Du är ju inte så speciell
Du är bara mänsklig
Även det högsta fallet
Vi alla faller ner
Vi faller alla ner
Vi alla faller ner
Vi faller alla ner, ner
Vi alla faller ner
Vi faller alla ner, ner
Vi alla faller ner
Vi faller alla ner, ner
Jag brukade dyrka dig
För mig var du orörd
Bredvid dig var jag helt osynlig
Jag hade bilder på dig
Vakar över mig
Det var tvunget att vara du
Allt jag ville vara
Jag hade bilder på dig
Vakar över mig
Jag var fångad i en förtrollning
Tills äntligen kan jag se
Väggarna, väggarna!
Falla ner
Även bergen!
Falla ner
Alla våra hjältar
Falla ner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *