• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • a trak – parallel lines chris lorenzo remix

Artist a trak - Låttitel parallel lines chris lorenzo remix

Text och översättning: a trak - parallel lines chris lorenzo remix. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a trak! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a trak och se vilka fler låtar vi har av a trak i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You were always on the other side
Running in parallel lines
You and I cannot collide
Running in parallel lines
Parallel lines
Running in parallel lines
I can see for miles
I can feel the dark heart of your silhouette
Calling me
Calling me
I can disappear
Just like a memory
Everything I wanted is above me
And I'm falling down
Your heavy sky
Your sunset eyes are burning me
The harder I try the further I pull away from
You were always on the other side
Running in parallel lines
You and I cannot collide
Running in parallel lines
Parallel lines
Running in parallel lines
(Lines, lines, lines, lines)
So tell me what to do
I'm a spaceman lost in a black hole
Don't know where I'm gonna go
Tell me what you hear
Just like my memory
Everyone around me is a star and they're all burning out
Your heavy sky
Your sunset eyes are burning me
The harder I try the further I pull away from
You were always on the other side
Running in parallel lines
You and I cannot collide
Running in parallel lines
Parallel lines
Running in parallel lines
(Lines, lines, lines, lines)

Översättning

Du var alltid på andra sidan
Kör i parallella linjer
Du och jag kan inte kollidera
Kör i parallella linjer
Parallella linjer
Kör i parallella linjer
Jag kan se mil
Jag känner det mörka hjärtat av din silhuett
Ringa mig
Ringa mig
Jag kan försvinna
Precis som ett minne
Allt jag ville ligger ovanför mig
Och jag faller ner
Din tunga himmel
Dina solnedgångsögon bränner mig
Ju hårdare jag försöker desto längre drar jag mig ifrån
Du var alltid på andra sidan
Kör i parallella linjer
Du och jag kan inte kollidera
Kör i parallella linjer
Parallella linjer
Kör i parallella linjer
(Linjer, linjer, linjer, linjer)
Så berätta vad jag ska göra
Jag är en rymdman som förlorat i ett svart hål
Vet inte vart jag ska gå
Berätta vad du hör
Precis som mitt minne
Alla omkring mig är en stjärna och de bränner alla ut
Din tunga himmel
Dina solnedgångsögon bränner mig
Ju hårdare jag försöker desto längre drar jag mig ifrån
Du var alltid på andra sidan
Kör i parallella linjer
Du och jag kan inte kollidera
Kör i parallella linjer
Parallella linjer
Kör i parallella linjer
(Linjer, linjer, linjer, linjer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *