Artist a teens - Låttitel happy new year

Text och översättning: a teens - happy new year. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a teens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a teens och se vilka fler låtar vi har av a teens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of ninety-nine...
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Översättning

Ingen mer champagne
Och fyrverkerierna är klara
Här är vi, jag och du
Känner mig förlorad och känner mig blå
Det är slutet på festen
Och morgonen verkar så grå
Så till skillnad från igår
Nu är det dags för oss att säga ...
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha en vision då och då
Av en värld där varje granne är en vän
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha våra förhoppningar, vår vilja att försöka
Om vi ​​inte gör det kan vi lika gärna lägga oss och dö
Du och jag
Ibland ser jag det
Hur den modiga nya världen kommer
Och jag ser hur det trivs
I askan i våra liv
Åh ja, mannen är en dåre
Och han tror att han kommer att vara okej
Släpar på, fötter av lera
Att aldrig veta att han är vilse
Fortsätter ändå ...
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha en vision då och då
Av en värld där varje granne är en vän
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha våra förhoppningar, vår vilja att försöka
Om vi ​​inte gör det kan vi lika gärna lägga oss och dö
Du och jag
Verkar för mig nu
Att de drömmar vi hade tidigare
Är alla döda, inget mer
Än konfetti på golvet
Det är slutet på ett decennium
Om ytterligare tio år
Vem kan säga vad vi hittar
Vad som väntar längs linjen
I slutet av nittio-nio ...
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha en vision då och då
Av en värld där varje granne är en vän
Gott nytt år
Gott nytt år
Må vi alla ha våra förhoppningar, vår vilja att försöka
Om vi ​​inte gör det kan vi lika gärna lägga oss och dö
Du och jag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *