• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • a teens – final cut greatest hits

Artist a teens - Låttitel final cut greatest hits

Text och översättning: a teens - final cut greatest hits. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a teens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a teens och se vilka fler låtar vi har av a teens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How many times
Do we have to talk it over (yeah)
How many times
Before we understand
All the things we should've done
And all the things we never did
I read the signs
Baby, each and every day
You read the signs
But yet we stayed
All the things we should've done
Where and when did it go wrong (tell me)
How could we go wrong
I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand
That it's time to let it go
Movin' on to yesterday
Even there we'd be the same
But now it's time to make
The final cut
(The final cut)
(The final cut)
So many things
That we always took for granted
So many years
Down the drain, hey
Looking back on the love
For you were always on my mind
All the things we should've done
Where and when did it go wrong
How could we go wrong
I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand
That it's time to let it go
Movin' on to yesterday
Even there we'd be the same
But now it's time to make
The final cut
(The final cut)
We grew up together
Built our dreams together
But now it's gone
We made plans forever
Nothing lasts forever
Jump to move on
All the things we should've done
Where and when did it go wrong
How could we go wrong
I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand
That it's time to let it go
Movin' on to yesterday
Even there we'd be the same
Let's make the final cut
I believe in what we had
I believe in what we said
We gotta understand
That it's time to let it go
Movin' on to yesterday
Even there we'd be the same
But now it's time to make
The final cut

Översättning

Hur många gånger
Måste vi prata om det (ja)
Hur många gånger
Innan vi förstår
Alla saker vi borde ha gjort
Och alla saker vi aldrig gjorde
Jag läste skyltarna
Baby, varje dag
Du läser skyltarna
Men ändå stannade vi
Alla saker vi borde ha gjort
Var och när gick det fel (berätta)
Hur kunde vi gå fel
Jag tror på vad vi hade
Jag tror på det vi sa
Vi måste förstå
Att det är dags att släppa det
Gå vidare till igår
Även där skulle vi vara desamma
Men nu är det dags att göra
Den sista klippningen
(Den sista klippningen)
(Den sista klippningen)
Så många saker
Det tog vi alltid för givet
Så många år
Ner i avloppet, hej
Ser tillbaka på kärleken
Du tänkte alltid på dig
Alla saker vi borde ha gjort
Var och när gick det fel
Hur kunde vi gå fel
Jag tror på vad vi hade
Jag tror på det vi sa
Vi måste förstå
Att det är dags att släppa det
Gå vidare till igår
Även där skulle vi vara desamma
Men nu är det dags att göra
Den sista klippningen
(Den sista klippningen)
Vi växte upp tillsammans
Byggde våra drömmar tillsammans
Men nu är det borta
Vi gjorde planer för alltid
Inget varar för evigt
Hoppa för att gå vidare
Alla saker vi borde ha gjort
Var och när gick det fel
Hur kunde vi gå fel
Jag tror på vad vi hade
Jag tror på det vi sa
Vi måste förstå
Att det är dags att släppa det
Gå vidare till igår
Även där skulle vi vara desamma
Låt oss göra den sista klippningen
Jag tror på vad vi hade
Jag tror på det vi sa
Vi måste förstå
Att det är dags att släppa det
Gå vidare till igår
Även där skulle vi vara desamma
Men nu är det dags att göra
Den sista klippningen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *