Artist a teens - Låttitel cross my heart

Text och översättning: a teens - cross my heart. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a teens! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a teens och se vilka fler låtar vi har av a teens i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hold me close
Baby hold me tight
Cause I've got something to say tonight
Hear me oh
Baby hear me through
It's only words but the words are true
You are my sun up in the sky
A shoulder when I cry
My candle in the night
You are my laughter in the rain
A shelter from the pain
My angel in disguise
[Chorus]
Cross my heart
There's nothing that can make us part
I'm by your side
Give my word
That no one in this whole wide world
Can change what I'm feelin'
I'm high on believin'
In love, in love, in love, in love
I make a promise I make a vow
I swear my love to you hear and now
Heart to heart
Baby eye to eye
You and me till the day we die
Promise you that I
Will catch you when you fall
Hear you when you call
I'll always be around
[Chorus]
Come whatever, and come what may
Everything's gonna be okay
All the way
Baby all the time
All we need is
Your lips and mine
You are my sun up in the sky
A shoulder when I cry
My candle in the night
You are my laughter in the rain
A shelter from the pain
My angel in disguise
[Chorus]

Översättning

Håll mig nära
Baby håller mig hårt
För att jag har något att säga ikväll
Hör mig oh
Baby hör mig igenom
Det är bara ord men orden är sanna
Du är min sol uppe på himlen
En axel när jag gråter
Mitt ljus på natten
Du är mitt skratt i regnet
Ett skydd från smärtan
Min ängel i förklädnad
[Kör]
Korsa mitt hjärta
Det finns inget som kan få oss att skilja
Jag står vid din sida
Ge mitt ord
Att ingen i hela denna stora värld
Kan ändra vad jag känner
Jag är hög på att tro
I kärlek, i kärlek, i kärlek, i kärlek
Jag lovar att jag lovar
Jag svär min kärlek att du hör och nu
Hjärta till hjärta
Baby öga mot öga
Du och jag till den dag vi dör
Löfte dig att jag
Fångar dig när du faller
Hör dig när du ringer
Jag kommer alltid att vara där
[Kör]
Kom vad som helst, och kom vad som helst
Allt kommer att bli bra
Hela vägen
Baby hela tiden
Allt vi behöver är
Dina läppar och mina
Du är min sol uppe på himlen
En axel när jag gråter
Mitt ljus på natten
Du är mitt skratt i regnet
Ett skydd från smärtan
Min ängel i förklädnad
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *