• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • a flock of seagulls – the more you live

Artist a flock of seagulls - Låttitel the more you live

Text och översättning: a flock of seagulls - the more you live. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a flock of seagulls! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a flock of seagulls och se vilka fler låtar vi har av a flock of seagulls i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You never give your heart to a stranger
or tell your secrets to a friend
you'll put your heart in mortal danger
they all desert you in the end
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away
they say that nothing lasts forever
and even true love turns to pain
don't trust your feelings to a stranger
don't want to go through this again
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away
don't ever give your heart to a stranger
don't ever think that you can go on
you'll put your heart in mortal danger
turn around and love is gone
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away
the more you live the more you love
or so they say
the more you love the more you throw away

Översättning

Du ger aldrig ditt hjärta till en främling
eller berätta dina hemligheter för en vän
du sätter ditt hjärta i livsfara
alla överger dig till slut
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort
de säger att ingenting varar för evigt
och även sann kärlek förvandlas till smärta
lita inte på dina känslor till en främling
vill inte gå igenom detta igen
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort
ge aldrig ditt hjärta till en främling
tro aldrig att du kan fortsätta
du sätter ditt hjärta i livsfara
vänd dig om och kärleken är borta
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort
ju mer du lever desto mer älskar du
eller så säger de
ju mer du älskar desto mer kastar du bort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *