• Homepage
  • >
  • A
  • >
  • a flock of seagulls – standing in the doorway

Artist a flock of seagulls - Låttitel standing in the doorway

Text och översättning: a flock of seagulls - standing in the doorway. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av a flock of seagulls! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i a flock of seagulls och se vilka fler låtar vi har av a flock of seagulls i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I can see you standing outside
See your shadow on the wall from a street lamp
I've got a manual instructing my brain
I turn around, cover eyes, I see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
I can see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
I can see you
I can see you walking behind
See your face silhouetted in the half light
I've got a manual instructing my brain
I turn around, cover eyes, I see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
I can see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
I can see you
I can feel your presence inside
Like a chill, like the point of a sharp knife
Instruction manual, instructing my brain
I turn around, cover eyes, I see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
I can see you
Standing in the doorway
Standing in the doorway
Standing in the doorway
...

Översättning

Jag kan se dig stå utanför
Se din skugga på väggen från en gatlykta
Jag har en manual som instruerar min hjärna
Jag vänder mig, täcker ögonen, jag ser dig
Står i dörren
Står i dörren
jag kan se dig
Står i dörren
Står i dörröppningen
jag kan se dig
Jag kan se dig gå bakom
Se ditt ansikte silhuett i halvljuset
Jag har en manual som instruerar min hjärna
Jag vänder mig, täcker ögonen, jag ser dig
Står i dörren
Står i dörren
jag kan se dig
Står i dörren
Står i dörren
jag kan se dig
Jag känner din närvaro inuti
Som en chill, som en vass kniv
Instruktionsmanual, instruera min hjärna
Jag vänder mig, täcker ögonen, jag ser dig
Står i dörröppningen
Står i dörren
jag kan se dig
Står i dörröppningen
Står i dörren
Står i dörren
...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *