Artist 7 seconds - Låttitel straight on

Text och översättning: 7 seconds - straight on. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 7 seconds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 7 i 7 seconds och se vilka fler låtar vi har av 7 seconds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yeah, you do drugs, you know I don't,
Yet it's a trend just 'cos I don't,
Leave me be, can't you see,
I hate the way it fuckin' smells.
I hate the way it makes me feel.
Thumbs down to all those drugs you need,
'Cos I'll just stay high naturally,
Just more false starts, it tears apart,
Your heart, hour head, your soul, your brain
It helps the feeling, eases the pain.

Översättning

Ja, du gör droger, du vet att jag inte,
Ändå är det en trend bara för jag inte,
Lämna mig vara, kan du inte se,
Jag hatar hur det luktar jävla.
Jag hatar hur det får mig att känna.
Tummen ner till alla de droger du behöver,
'För jag kommer bara att vara högt naturligt,
Bara mer falska startar, det sönder,
Ditt hjärta, timmehuvud, din själ, din hjärna
Det hjälper känslan, lindrar smärtan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *