• Homepage
  • >
  • 7
  • >
  • 7 seconds – skins brains guts

Artist 7 seconds - Låttitel skins brains guts

Text och översättning: 7 seconds - skins brains guts. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 7 seconds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 7 i 7 seconds och se vilka fler låtar vi har av 7 seconds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Walk the streets, you point at me, yeah hardcore pride is what you see
Your insults are a parody, cos you're so fucking scared of me
[Chorus]
We're skinheads, brains, guts! [x2]
Call me ugly, I don't care, I feel good in the clothes I wear
Call me dumb, I've gotta brain, when I'm hurt, I feel the pain
[Chorus]
Smash this town to bits we do, no one's gonna mess with you
Take 'em on we ain't afraid, angry kids so hear us say
[Chorus]

Översättning

Gå på gatorna, du pekar på mig, ja hardcore stolthet är vad du ser
Dina förolämpningar är en parodi, för att du är så rädd för mig
[Kör]
Vi är skinheads, hjärnor, tarmar! [x2]
Kalla mig ful, jag bryr mig inte, jag mår bra i de kläder jag bär
Kalla mig dum, jag måste hjärna, när jag är skadad känner jag smärtan
[Kör]
Krossa den här staden till bitar vi gör, ingen kommer att röra med dig
Ta på dem vi är inte rädda, arga barn så hör oss säga
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *