• Homepage
  • >
  • 7
  • >
  • 7 seconds – fight your own fight

Artist 7 seconds - Låttitel fight your own fight

Text och översättning: 7 seconds - fight your own fight. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 7 seconds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 7 i 7 seconds och se vilka fler låtar vi har av 7 seconds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Standing scared you've always been that way
Fight your own fight
Paranoia every single day
Fight your own fight
Afraid to take a chance and be involved
Fight your own fight
Your self pride is hanging on a rack
When will you stand up and help us be strong?
How can you face life and live with yourself?
Do you see justice in what they have done?
You see confrontation and you turn and run
One of us gets beaten to a pulp
Fight your own fight
You just turn and look the other way
Fight your own fight
Unite we have, but you're too fucking scared
Fight your own fight
Commit yourself , you never fucking dared
Fight your own fight

Översättning

Stående rädd har du alltid varit så
Kämpa din egen kamp
Paranoia varje dag
Kämpa din egen kamp
Rädd för att ta en chans och vara med
Kämpa din egen kamp
Din egen stolthet hänger på ett rack
När kommer du att stå upp och hjälpa oss att vara starka?
Hur kan du möta livet och leva med dig själv?
Ser du rättvisa i vad de har gjort?
Du ser konfrontation och du vänder och springer
En av oss blir misshandlad
Kämpa din egen kamp
Du vänder dig bara och tittar åt andra hållet
Kämpa din egen kamp
Förenas vi har, men du är för rädd
Kämpa din egen kamp
Åtag dig, du vågade aldrig jävla
Kämpa din egen kamp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *