Artist 7 seconds - Låttitel boss

Text och översättning: 7 seconds - boss. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 7 seconds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 7 i 7 seconds och se vilka fler låtar vi har av 7 seconds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

How come everything you say is right,
How come everything I say is wrong.
You never ever open your mind,
You never seem to hear the things I say.
(Chorus)
'Cos you're the boss, have a say,
Everything must go your way,
But count me out, I'm not about to listen!
You judge me from your "upper" point of view,
Judge from what I say and what I do.
Tell me that you understand, you care,
But when I speak you're never fucking there.
(Repeat Chorus)

Översättning

Varför är allt du säger rätt,
Varför är allt jag säger fel.
Du öppnar aldrig ditt sinne
Du verkar aldrig höra de saker jag säger.
(Kör)
'För att du är chef, säg något,
Allt måste gå din väg,
Men räkna ut mig, jag ska inte lyssna!
Du bedömer mig ur din "övre" synvinkel,
Bedöm utifrån vad jag säger och vad jag gör.
Säg mig att du förstår, du bryr dig,
Men när jag talar är det aldrig jävla där.
(Upprepa kör)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *