Artist 7 seconds - Låttitel 5 years of lies

Text och översättning: 7 seconds - 5 years of lies. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 7 seconds! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 7 i 7 seconds och se vilka fler låtar vi har av 7 seconds i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You lie with ease right to my face
You look straight in my eyes
No task for you, you cannot see
Between truth and dishonesty
Friends so long yet you still try
To force feed me your fucking lies
I hear your lies, how come I'm the lucky one?
I see your lies, glorify what you haven't done
I hate your lies, stories different every time
5 years of lies, 1-2, 1-2-3-4!
You talk about the girls you know
The asses that you've kicked
Sometimes I sit in disbelief
Wondering what you really think
What I strive for, you laugh about
Behind my fucking back no doubt

Översättning

Du ligger lätt till mitt ansikte
Du ser rakt i mina ögon
Ingen uppgift för dig, du kan inte se
Mellan sanning och oärlighet
Vänner så länge men du försöker fortfarande
För att tvinga mata mig dina jävla lögner
Jag hör dina lögner, varför är jag den lyckliga?
Jag ser dina lögner, förhärliga vad du inte har gjort
Jag hatar dina lögner, berättelser olika varje gång
5 års lögner, 1-2, 1-2-3-4!
Du pratar om de tjejer du känner
Åsnorna som du har sparkat
Ibland sitter jag i misstro
Undrar vad du verkligen tycker
Vad jag strävar efter skrattar du åt
Bakom min jävla rygg utan tvekan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *