Artist 3rd bass - Låttitel the gas face

Text och översättning: 3rd bass - the gas face. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 3rd bass! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 3 i 3rd bass och se vilka fler låtar vi har av 3rd bass i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ey yo man, my labelmate Don Newkirk
Man step to him
Thanks Serch!
And now for the Prime Minister
Sinister Pete N-hi-hi-hi-hi-hi-hice!
Nice Nice Nice
Kick 'em in the grill Pete!
Verse One: Pete Nice
Gas, past tense, made facially
3rd Bass'll express, KMD
Three blind mice on sight
Zev Lover, gave it the first light
A grin shows a trick up a sleeve
What a tangled web they weave
Deceivers, stupefied through fable
Say Let's Make a Deal at the dinner table
Put you on tour, put your record on wax ("Trust me!")
Sign your life on the X
You eXit, X-off, but what you really get:
A box of Newports, and Puma sweats ("damn!")
Tex feeds and frowns upon Emus
To give up Gas Face he drinks from a Thermos
Sub Roc cut at you with a clipper
Gas Face given, I beg to differ
Pete that was real def man but I gotta get serious now
Ey yo Don, step to 'em again
Everybody MC Serch!
Black cat is bad luck, bad guys wear black
Musta been a white guy who started all that
(Make the Gas Face!) For those little white lies
My expression to the mountainous blue eyes
Then form a face, and shake my skull cap
Dismiss the myth, that evil is not black
But opposite spectrum, this done by red man
With horns on his head, laid down the ill plan
Got all his helpers, said, "Make it snappy!
Tell all the people that their hair can't be nappy!"
Blonde and blue-eyed, or dark-skinned half a G
A disease, created by leprosy
Don't speak of bleach, bend them to right
Say, "It was night WAY before the light"
Put aside spooks, Serch leaves a trace
I've set 'em correct with the effect of the Gas Face
Next up Don
A Gas Face, can either be a smile or a smirk
When appears, a monkey wrench to work one's clockwork
Perkin his brim to the rim of my cup
Don't tempt me, you're empty, so fill'er up!
Is I'm talkin' coffee or cocoa, is you loco?
Cash or credit for unleaded at Sunoco
KMD and 3rd Bass is just ace in the hole
I mean soul, so make the Gas Face (ha)
Damn, if looks could kill
You look like host was a ghost from your grill
But still, what's the new fed, to recollect
To our passing phase to facades to Eddie Decker
For my label reads Hood, street might have a tattoo
Don't pick any card or no rabbit from my hat
Never a magician if I ever tricked 'em
"Oh shit!" Another Gas Face victim
There it is, yo fellas man
Why don't you step to the mic man?
That's how I kicks it, for Eddie Decker
Ey yo, good lookin' out Don man peace
Punji, yo who gets the Gas Face?
Little Vic for the Gas Face
Tony Dick, gets the Gas Face
No Gas Faces for Plugs One Two and Three
No Gas Face for Professor Prince Pa-paul!
? My friend Tina gets the big Gas Face
No Gas Face for DJ Subroc
No Gas Face for KMD
Hammer, shut the fuck up! Gas Face! !
What do we think about Hammer?
? GYP
Get Yours Posse does not get the Gas Face
But P W Botha gets a Gas Face
? Dante Ross gets the Gas Face
Yo stop dissin Dante on records y'all!
Elroy Elroy Elroy Cohen, gets the Gas Face! That's all

Översättning

Ey yo man, min etikettkompis Don Newkirk
Man går till honom
Tack Serch!
Och nu för premiärministern
Olycklig Pete N-hej-hej-hej-hej-hej!
Trevligt Trevligt Trevligt
Sparka dem i grillen Pete!
Vers ett: Pete Nice
Gas, förflutet, gjort ansikts
3: e Bass ska uttrycka, KMD
Tre blinda möss syns
Zev Lover, gav det första ljuset
Ett flin visar ett trick i ärmen
Vilket trassligt nät de väver
Bedragare, förbluffade genom fabel
Säg Låt oss göra en affär vid middagsbordet
Sätt dig på turné, lägg din skiva på vax ("Tro mig!")
Skriv ditt liv på X
Du eXit, X-off, men vad du verkligen får:
En låda med Newports och Puma-svettningar ("fan!")
Tex matar och rynkar pannan på Emus
För att ge upp Gas Face dricker han från en termos
Sub Roc skär på dig med en klippare
Gas ansikte ges, jag ber att skilja
Pete det var riktigt def man men jag måste bli allvarlig nu
Ey yo Don, gå till dem igen
Alla MC Serch!
Svart katt är otur, skurkar bär svart
Musta var en vit kille som började allt detta
(Make the Gas Face!) För de små vita lögnerna
Mitt uttryck för de bergiga blå ögonen
Forma sedan ett ansikte och skaka min skallehatt
Avvisa myten, att ondskan inte är svart
Men motsatt spektrum, detta görs av röd man
Med horn på huvudet lade den dåliga planen
Fick alla hans hjälpare, sa, "Gör det snyggt!
Berätta för alla människor att deras hår inte kan vara blöja! "
Blond och blåögd eller mörkhudad halv G
En sjukdom, skapad av spetälska
Tala inte om blekmedel, böj dem åt höger
Säg "Det var natt VÄG före ljuset"
Lägg spökar åt sidan, Serch lämnar ett spår
Jag har ställt in dem korrekt med Gas Face
Nästa upp Don
Ett gasansikte, kan antingen vara ett leende eller ett flin
När visas, skiftar en apnyckel för att arbeta ett urverk
Perkin sin kant till kanten av min kopp
Fresta mig inte, du är tom, så fyll dig!
Är jag prata kaffe eller kakao, är du loco?
Kontanter eller kredit för blyfri hos Sunoco
KMD och 3rd Bass är bara ett ess i hålet
Jag menar själ, så gör Gas Face (ha)
Fan, om utseende kan döda
Du ser ut som värden var ett spöke från din grill
Men ändå, vad är den nya matningen, att komma ihåg
Till vår övergångsfas till fasader till Eddie Decker
För min etikett heter Hood, gatan kan ha en tatuering
Välj inget kort eller ingen kanin från min hatt
Aldrig en trollkarl om jag någonsin lurat dem
"Åh skit!" Ytterligare ett Gas Face-offer
Där är det, du män
Varför går du inte till mikrofonen?
Det är så jag sparkar det för Eddie Decker
Ey yo, ser bra ut Don man fred
Punji, yo vem får Gas Face?
Little Vic för Gas Face
Tony Dick, får Gas Face
Inga gas ansikten för pluggar en två och tre
Inget gasansikte för professor Prince Pa-paul!
? Min vän Tina får det stora Gas Face
Inget gasansikte för DJ Subroc
Inget gasansikte för KMD
Hammer, håll käften! Gas ansikte! !
Vad tycker vi om Hammer?
? GYP
Get Yours Posse får inte Gas Face
Men P W Botha får en Gas Face
? Dante Ross får Gas Face
Du slutar att skingra Dante på skivor!
Elroy Elroy Elroy Cohen, får Gas Face! Det är allt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *