Artist 3rd bass - Låttitel problem child

Text och översättning: 3rd bass - problem child. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av 3rd bass! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven 3 i 3rd bass och se vilka fler låtar vi har av 3rd bass i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Pete Nice]
Juveniles won't smile, vows are reckless
Sexless raceless souls unrespected
Hooligans and street urchins lurkin
Doin hoods, a neighborhood's worst person
Raises ? and the pushers and perverts
Butchers cut like cold cuts the mind works
Wise or weak on the weary and the wicked
Plagues a city street swell in evil-fitted
Man verse man, the haves against have-nots
House a kid for grips, leave him in his socks
Precedence of decadence is put out
Scramble hands full of merchandise he got out
Tooken taken a picture of figured strife
Subsisting on the minimal fruits of life
Attitudes are skewed from the right pile
Introduction of a character problem child
"Problem that I can't fix.." (8X)
[MC Serch]
Kids makin bids cause they're products, so what?
You still get left with a donut
No such luck in the scam to make paper
Skiddin off the edge ya portrays a faker
Fakin the plans like the plans of mice and men
lands a man a chance of one to ten
But the man ain't enough to legally drink
and guess what punk - your shit still stink!
Now you perp the role - the role of Frank Nitti
He ain't a hero cause he landed on the roof of a Chevy
So play the life of Untouchable
The fast life, the wrong life, and so much for
the criminal times but time rollin in reverse
I wanted to be older, before I saw a hearse
Take the weight off my boys who are buckwild
The life and death and times of a problem child
"Problem that I can't fix.." (8X)
[Pete Nice]
Problems problems of the Prodigal
end up on the page of periodicals
A pinnacle mess, movin blocks to sell blocks
Under locks and keys no G's clocked
He strays like a pig who don't fly straight
in the pen playin foul and third rate
Take a step back and meet your maker
See play your Maytag statistic on paper
Philosophy not of a giver he's a taker
Later words turn to dust he's the traitor
Sells you out for a quick fix dime drops
Got a chip on his shoulder without props
A bad seed leads himself the stray way
Puttin off evidence of Judgment Day
Judge not the culprit or pull the file
The life and death and times of a problem child
"Problem that I can't fix.." (8X)
[MC Serch]
I step careful - into the next frame
Lame you're just a stunt playin a sex game
I start to wink, you think he's on your hightail
Frail you're shallow as you swallow up your bare sale
Tail stickin out like a bumper to a Maxima
Taxin a brother for a fee to get sex in a wetbed
Sheddin your gear like a snake does a skin
Begin to get slim as he's sexin you in
He moves deeper, asleep is what you thought he was
But he went bolo, so low you felt and that's because
the minute he got in and violated you and became ill;
treated you just like a Flush'n'Fill
The next crisis, you're ice is clearin off your mind
Cause you're playin life from the CD of behind
Time to wake up can't you see that you're robbin wild
File this style as another of the problem child!
"Problem that I can't fix.." (8X)

Översättning

[Pete Nice]
Ungdomar ler inte, löften är hänsynslösa
Sexlösa raslösa själar som inte respekteras
Hooligans och gatubarnar lurkin
Doin huvar, en stadsdel värsta person
Höjer? och pushers och pervers
Slaktare skär som kallskuret sinnet fungerar
Kloka eller svaga på trötta och onda
Plågar en stadsgata svälla i ondskan
Man vers man, haves mot har-nots
Hus ett barn för grepp, lämna honom i strumporna
Dekadensens företräde läggs ut
Klättra i händerna fulla av varor som han fick ut
Tog en bild av tänkte stridigheter
Bevara livets minimala frukter
Attityder är sneda från höger hög
Introduktion av ett karaktärsproblembarn
"Problem som jag inte kan fixa .." (8X)
[MC Serch]
Barnens bud gör att de är produkter, så vad?
Du sitter fortfarande kvar med en munk
Ingen sådan tur i bedrägeriet att göra papper
Skiddin från kanten ya skildrar en falskare
Förvirra planerna som mössens och mäns planer
får en man en chans på en till tio
Men mannen räcker inte för att lagligt dricka
och gissa vilken punk - din skit stinker fortfarande!
Nu förstår du rollen - rollen som Frank Nitti
Han är inte en hjälte eftersom han landade på taket på en Chevy
Så spela livet av Untouchable
Det snabba livet, fel liv och så mycket för
kriminella tider men tiden rullar omvänd
Jag ville bli äldre innan jag såg en leksak
Ta tyngden av mina pojkar som är vildvilda
Ett barns barns liv och död och tider
"Problem som jag inte kan fixa .." (8X)
[Pete Nice]
Problem med den förlorade
hamna på sidan med tidskrifter
En topprosa, flytta block för att sälja block
Under lås och nycklar är ingen G klockad
Han avviker som en gris som inte flyger rakt
i pennan playin foul och tredje sats
Ta ett steg tillbaka och träffa din tillverkare
Se spela din Maytag-statistik på papper
Filosofi inte av en givare han är en tagare
Senare ord blir till damm, han är förrädaren
Säljer dig för en snabb fix dime droppar
Fick ett chip på axeln utan rekvisita
Ett dåligt frö leder sig själv på vilse vägen
Avlägsna bevis på domedagen
Bedöm inte den skyldige eller dra in filen
Ett barns barns liv och död och tider
"Problem som jag inte kan fixa .." (8X)
[MC Serch]
Jag går försiktigt in i nästa bild
Lame du är bara ett stunt som spelar i ett sexspel
Jag börjar blinka, du tror att han är på din hail
Skrämmande du är grunt när du sväljer upp din nakna försäljning
Svansen sticker ut som en stötfångare till en Maxima
Taxa en bror mot en avgift för att få sex i våtbädd
Sheddin din utrustning som en orm gör en hud
Börja bli smal när han sexar in dig
Han rör sig djupare, sömn är vad du trodde att han var
Men han gick bolo, så lågt att du kände det och det beror på
i samma ögonblick som han kom in och kränkte dig och blev sjuk;
behandlade dig precis som en Flush'n'Fill
Nästa kris, du är is rensar bort dig
För att du spelar i livet från CD-skivan bakom
Dags att vakna kan du inte se att du är robbin wild
Arkivera den här stilen som en annan av problembarnet!
"Problem som jag inte kan fixa .." (8X)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *